คลังจังหวัดส่อแวว 'ถังแตก' ไม่จ่ายค่าน้ำมันรถส่วนราชการ

คลังจังหวัดส่อแวว 'ถังแตก' ไม่จ่ายค่าน้ำมันรถส่วนราชการ
     ส่วนราชการโวย คลัง จ.สกลนคร ไม่จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ปั้มน้ำมันงดเครดิต รถต้องจอดเป็นแถว ด้าน จ.ชัยภูมิ ปั้มงดปล่อยเครดิต ชี้เบิกจ่ายเงินล่าช้า คลังจังหวัดอ้างมีเงิน แต่หน่วยงานไม่ทำเบิกเอง
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สกลนคร ว่า กรณีตั้งแต่ต้นเดือน เม.ย. 2549 เป็นต้นมา ปั้มน้ำมัน ปตท. ของบริษัทวิมลรัตน์ (1994) จำกัด ทั้ง 2 แห่ง คือ ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม และถนนสายสกลนคร - กาฬสินธุ์  ต.ธาตุเชิงชุม ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร สั่งงดเครดิตในการเติมน้ำมันให้กับรถราชการทุกส่วนใน จ.สกลนคร จะเติมให้เฉพาะรถส่วนราชการที่จ่ายเงินสดเท่านั้น   ทำให้รถที่ใช้ในราชการต้องจอดอยู่กับที่ เพราะไม่มีเงินสดมาจ่าย จะมีเพียงบางส่วนราชการเท่านั้น ที่หาเงินทดรองราชการมาจ่ายก่อน 
ทั้งนี้ คลังจังหวัดสกลนคร ไม่สามารถจ่ายเงินค่าติดค้างน้ำมันของส่วนราชการต่อปั้มน้ำมันดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา คลังต้องรอโอนเงินจากหมวดค่าใช้สอยของแต่ละส่วนราชการมาจากรมบัญชีกลาง เพราะขณะนี้คลังจังหวัดไม่มีเงินสดอยู่ในมือ มีเพียงตัวเลขเท่านั้น  แม้ส่วนราชการจะวางฎีกาตามระบบจีเอ็ฟฯ เพื่อเบิกเงินชำระหนี้ให้แก่ปั้มน้ำมันดังกล่าวไปนานแล้วก็ตาม  คลังจังหวัดสกลนคร ก็ไม่สามารถจะโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทวิมลรัตน์เจ้าของปั้มได้ เพราะไม่มีเงิน 
แหล่งข่าวแจ้งว่า เมื่อส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ติดค้างหนี้น้ำมันเจ้าของปั้มจึงงดเครดิตทันที ทั้งที่ส่วนราชการในระดับจังหวัดทุกแห่งได้เปิดใช้เครดิตกับปั้มดังกล่าวมานับ 10 ปี   บางแห่งก็เติมที่ปั้มดังกล่าวตั้งแต่เปิดหน่วยงาน เพราะระเบียบราชการบังคับรถราชการต้องกับปั้ม ปตท. เท่านั้น ซึ่งในสมัยก่อนปั้ม ปตท. สกลนคร มีเพียง 2 แห่งเท่านั้น  แต่เมื่อทั้งสองปั้มงดเครดิตน้ำมันให้ส่วนราชการจึงวุ่นวายไปหมด ส่วนราชการใดที่มีศักยภาพก็หาเงินจากภายนอกมาเติมบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน   หากส่วนราชการที่ไม่มีศักยภาพ จำเป็นต้องจอดรถไว้ เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร ซึ่งจอดรถราชการแล้วเกือบเดือน  ทั้งนี้สาเหตุเพราะน้ำมันในพื้นที่ขาดแคลน ปั้มน้ำมันต่าง ๆ จึงหันมาขายเงินสดก็ไม่มีน้ำมันขายอยู่แล้ว ถึงขนาดปั้มต้องปิดประกาศจะซื้อได้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อครั้ง และเติมใส่รถเท่านั้น ไม่เติมใส่ถังแดง
ดังนั้น ปั้มจึงถือโอกาสงดเครดิตทุกส่วนราชการ และมีหนังสือจากปั้มน้ำมันดังกล่าวเวียนไปหาส่วนราชการด้วยว่า  หากส่วนราชการจังหวัดรายใด หาเงินมาจ่ายไม่มีติดค้างก็ตาม ตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไป จะต้องจ่ายเงินค่าน้ำมันทุก 15 วัน ไม่รับเครดิตเป็นรายเดือนอีกต่อไป ซึ่งส่วนราชการไม่เคยจ่ายเงินระยะเวลาดังกล่าวมาก่อน ทำให้ส่วนราชการหลายแห่ง ยกเลิกปั้มดังกล่าวออกหาปั้มอื่น ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีให้ใช้เครดิตหรือไม่ 
ด้านนายประทักษ์ ศรีสร้อย หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จ.สกลนคร ซึ่งเป็นของส่วนราชการ    ที่ประสบปัญหาในการเติมน้ำมันของรถราชการ กล่าวว่า รถราชการของสำนักงานของมีเพียงคันเดียว  ซึ่งตามปกติก็เติมน้ำมันจากปั้ม ปตท. ของบริษัทวิมลรัตน์ จำกัด มานานไม่รู้กี่ปี ตั้งแต่สำนักงานมีชื่อเดิมว่า สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด เพราะกฎหมายบังคับให้เติมน้ำมันได้เฉพาะปั้ม ปตท.เท่านั้น เดิม ปตท.มีเพียง 2 ปั้มนี้เท่านั้น แต่ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นมา ปั้มไม่ยอมเติมให้ จะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น ซึ่งส่วนราชการไม่มีหน่วยงานไหน


เบิกเงินมาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงก่อน เพราะปกติเบิกจ่ายตอนสิ้นเดือนทุกเดือนทำมานับร้อยปีเห็นจะได้ แต่เมื่อเกิดปัญหานี้ทำให้เดือดร้อนไปทั่ว ตนเองต้องยืมเงินทดรองราชการ ซึ่งเงินทั้งหมดก็มีเพียง 20,000 บาท ตอนนี้     ก็จ่ายเติมน้ำมันไปแล้วจำนวน 5,000 บาท ซึ่งยังไม่รู้จะใช้ได้นานเท่าใด แต่ก็ประหยัดที่สุด คาดว่ากรมบัญชีกลางจะโอนเงินมาให้เร็ววันนี้ 
เช่นเดียวกันกับที่ จ.ชัยภูมิ  กำลังประสบภาวะปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอย่างหนัก โดยเฉพาะปั้มน้ำมัน  งดรับเครดิตหนี้กับหน่วยงานราชการ
นางลัดดา วงษ์ใหญ่ เจ้าของปั้มนำมัน ปตท. สุรชัยบริการ สาขาห้าแยกโนนไฮ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า การให้เครดิตลูกค้าที่เป็นหน่วยงานของราชการใน จ.ชัยภูมิ  ค้างจ่ายรอตกเบิกไม่เกิน 60 วัน  แต่ด้วยภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกว่า 3 เท่าตัวและภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไม่ดีและไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้น ดังนั้นช่วงนี้หน่วยงานใดที่ชำระเงินไม่ตรงตามกำหนด จำเป็นต้องตัดเครดิตของหน่วยงานราชการนั้น  ซึ่งได้งดให้เครดิต มาหลายหน่วยงานแล้ว เพราะทำเรื่องเบิกเงินมาจ่ายล่าช้า ส่วนที่เหลือได้แจ้งให้นำเงินมาชำระไม่เกิน 7-15 วัน  โดยเป็นเช่นนี้มาประมาณ 2-3 เดือนแล้ว    "อยากให้เห็นใจว่าเรานำเงินสดไปซื้อ  โดยการโอนเงินให้ธนาคาร  ซึ่งต้องถูกคิดอัตราค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก แต่การปล่อยเครดิตให้หน่วยราชการกลับคิดดอกคืนไม่ได้ ตอนนี้  จึงจำเป็นต้องกำหนดเครดิตใหม่  โดยคืน 15 วันครั้ง  อยากขอให้หน่วยงานราชการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น  ไม่ใช่ปล่อยเงียบรอตกเบิกนานขนาดนี้  ส่วนโควต้าส่งน้ำมันเดิมเราจะได้ 16,000 ลิตรต่อวัน แต่ปัจจุบันลดลงเหลือเพียงสัปดาห์ละ 3 เที่ยว ๆ ละ 16,000 ลิตรเท่านั้น  ซึ่งทางราชการมีเครดิตรับน้ำมัน  เดิมวันละ 16,000 ลิตร ปัจจุบัน    ก็จะให้ไม่เกิน 3,000 ลิตรเท่านั้น  ถ้ามีการเบิกจ่ายเงินช้ากว่ากำหนด  ก็จำเป็นต้องงดเครดิตตรงนี้” นางลัดดากล่าว 
ด้าน น.ส.สุคนธ์ มาลีหวล คลังจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า  ปัญหาเงินคงคลังจังหวัดตอนนี้ได้มีการประสานสร้างความเข้าใจ ด้านการเบิกจ่ายให้กับทุกหน่วยงานที่มีการทำเรื่องเบิกล่าช้าแล้ว สาเหตุไม่ใช่ไม่มีเงิน        แต่หน่วยงานที่เกิดปัญหาทำเบิกไม่ทัน คือไม่ได้ไปตั้งงบเบิกเอง เป็นเรื่องของแต่ละหน่วยงานต้องรีบแก้ไข

กรุงเทพธุรกิจ  2  พฤษภาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 26605, เขียน: 03 May 2006 @ 10:05 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)