ในวันนี้ได้มีการติดตั้ง moodle ใหม่อีกครั้งเนื่องจากเครื่อง server ที่เป็น fedora core 4 มีปัญหา โดยได้ทำการเพิ่มผู้ใช้ add user เข้าไปใหม่ และกำหนด password ให้กับ user คนดังกล่าว และมีการติดตั้งใหม่ทั้งหมด ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง ได้ที่นี่ http://gotoknow.org/archive/2006/04/26/16/31/06/e25627