" ความสำราญทางกายหรือฝ่ายโลกนั้นต้อง " ดื่ม " หรือต้อง " กิน " อยู่เสมอจึงจะสำราญ  แต่ที่แท้มันเป็นเพียงการระงับ   หรือกลบเกลื่อนความหิว  ไว้ทุกชั่วคราวที่หิวเท่านั้น  ส่วนความสำราญทางฝ่ายใจ  หรือฝ่ายธรรมนั้น  ไม่ต้องดื่มไม่ต้องกิน  ก็สำราญอยู่เอง  เพราะมันไม่มีความหิว  ไม่ต้องดื่มกิน  เพื่อแก้หิว " บางตอนจาก " อาหารของดวงใจ " ของท่านพุทธทาส