วันนี้ได้ทำการติดตั้ง moodle ใหม่เพราะว่าเครื่องที่เป็น server มีปัญหาต้้องลง fedora core4 ใหม่ จึงถือเป็นการทบทวนความรู้กันอีกรอบ

        1. ต้องทำการสร้าง   user ใหม่่

        2. ต้องทำการสร้าง   database ใหม่ และทำการ grant ใหม่

        3. ต้อง copy moodle และ  moodledata ใหม่ รวมทั้งทำการ grant ใหม่