เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวร้สหรือไม่

รักคอมฯต้องฝึกสังเกต

การฝึกการสังเกตการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าติดไวรัสหรือไม่

     -ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน

     -ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น (เพิ่มจากปกติอย่างผิดสังเกต)

     -วันเวลาของโปรแกรมหรือไฟล์ข้อมูลเปลี่ยนไป (โดยไม่ได้มีการแก้ไขหรือเรียกใช้งาน)

     -ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือน้อยลดน้อยลงกว่าปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ

     -ไฟแสดงสถานะการทำงานของฮาร์ดดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น

     -แป้นพิมพ์หรือเมาท์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย

     -เครื่องทำงานช้าลงหรือหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุรวมทั้งเกิดการรีมูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง

     -เชกเตอร์ที่เสียมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยมีการรายงานว่ามีจำนวนเชกเตอร์ที่เสียเพิ่มขึ้นทั้งๆที่ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมใดๆเข้าไปตรวจหาเลยไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ๆก็หายไป

     จาก [email protected]

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัทราวดี สิงหเสนี:G3ความเห็น (0)