ประสบการณ์ใหม่

ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนปีนี้ คือ การใช้บล๊อกได้ สนุกสนานในการแสดงความคิดเห็นและได้รับความรู้มากมายในการใช้บล๊อก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปุกวนิดาG:3ความเห็น (0)