ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนปีนี้ คือ การใช้บล๊อกได้ สนุกสนานในการแสดงความคิดเห็นและได้รับความรู้มากมายในการใช้บล๊อก