มหาวิทยาลัยที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสอง ปีงบประมาณ 2549

ระหว่างเดือนมิถุนายน 2549 - กันยายน 2549 มีสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)จำนวนทั้งสิ้น 74 แห่ง

     ตามที่ สมศ. ได้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  ซึ่งทางสมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนั้น

     ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ซึ่งสมศ. จะเข้าประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างเดือนมิถุนายน  - กันยายน 2549 มีสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จำนวน 74 แห่ง  สำหรับรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 74 แห่ง และรายละเอียดท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศได้ที่นี่นะคะ   ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ปีงบประมาณ 2549 

ที่มา  :  http://www.onesqa.or.th    
     
 

     ข้อมูลเพิ่มเติม  :  ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 139 แห่ง แบ่งเป็น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 78 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 61 แห่ง  สามารถดูรายละเอียดได้จาก  http://www.mua.go.th/universitylink/html/public_university1.htm  นะคะ 

ที่มา  :  http://www.mua.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (0)