โครงการหลอดเลือดดี ชีวีสดใส ของ รพ.สมุทรสาคร

คิดให้ชัดๆ ว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไร

วันนี้ รพ.เทพธารินทร์มีโอกาสต้อนรับ นพ.กรภัทร มยุระสาคร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งนำทีมงานรวม ๑๐ คน มาพบกับทีมของ รพ.เทพธารินทร์ ผู้ที่เข้าร่วมวงสนทนาในวันนี้คือ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ดิฉัน คุณธัญญา หิมะทองคำ คุณอุทุมพร กิตติจูงจิต คุณชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช และคุณสุนทรี นาคะเสถียร ดิฉันหลงลืมวันเวลาที่นัดหมาย เข้าห้องประชุมช้าไปสิบกว่านาทีจึงไม่ทันได้รู้จักทีมของ รพ.สมุทรสาครว่าใครเป็นใครบ้าง

รพ.สมุทรสาครได้มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ของ รพ. เมื่อปี ๒๕๔๘ พบว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี ขึ้นไป มีระดับไขมัน ระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิตผิดปกติเป็นจำนวน ๒๗๓ ราย จึงได้จัดทำโครงการ “หลอดเลือดดี ชีวีสดใส ครั้งที่ ๑” แต่พบว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร และในปี ๒๕๔๙ โรงพยาบาลมีแผนที่จะจัดกิจกรรมเชิงรุกไปที่โรงงานอุตสาหกรรมด้วย ขณะนี้มีโรงงานสมัครเข้าโครงการแล้ว ๓ แห่ง หวังที่จะสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพตามนโยบาย Healthy Thailand คุณหมอกรภัทรต้องการทำงานให้ดีกว่าเดิม จึงพาทีมมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์เทพ

มีคำถามว่าการคัดกรองความผิดปกติที่เหมาะสมควรทำอย่างไร อาจารย์เทพเสนอแนะว่าควรประเมินประวัติครอบครัว ความอ้วน วัดรอบเอว วัด BP ดูด้วย และควรตรวจเลือดหลังอาหาร (Postprandial) เพราะจะช่วยให้สามารถค้นพบคนที่มีความผิดปกติของน้ำตาลหรือไขมันในเลือดได้เร็วกว่า การคัดกรองควรทำให้ถูกทาง ถ้าทำผิดทางแล้วมาคัดกรองซ้ำจะเสียค่าใช้จ่ายมหาศาล

กรณีที่พบความผิดปกติแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวาน จะต้องให้การรักษาด้วยยาเลยหรือไม่ คำตอบคือควรเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านอาหารและการออกกำลังกาย แต่น้องคนทำงานบอกว่าเจ้าหน้าที่มักชะล่าใจ คิดว่าตนเองมีความรู้อยู่แล้ว จึงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ คำตอบสำหรับเรื่องนี้คือการสร้าง awareness

ดิฉันมองภาพงานของ รพ.สมุทรสาครแล้ว เห็นว่าสามารถเริ่มจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ รพ.เอง เชื่อมโยงไปสู่โรงงานอุตสาหกรรม และสู่ประชาชนในชุมชนต่อไป เป็นงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ใหญ่มาก จึงขอให้ทีม รพ.สมุทรสาครคิดให้ชัดๆ ว่าเป้าหมายที่ต้องการคืออะไร ดิฉันมองเห็นช่องทางที่จะใช้ประโยชน์จาก KM ได้

ในระยะเริ่มแรกสิ่งที่ทีม รพ.เทพธารินทร์จะช่วยได้ คือการ raise awareness ของกลุ่มเป้าหมาย และช่วยพัฒนาทีมคนทำงานของโครงการ อาจารย์เทพต้องการไปเยี่ยมที่ รพ.สมุทรสาครสักครั้งหนึ่งก่อน แล้วค่อยมาประชุมวางแผนรายละเอียดของงานอีกครั้ง ความจริง รพ.สมุทรสาครก็อยู่ไม่ไกล ถ้ารถไม่ติดใช้เวลาเดินทางจาก รพ.เทพธารินทร์ ประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้น เราคงมีโอกาสได้พบและทำงานด้วยกันบ่อยๆ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)