TOWS ANALYSIS

มีหลายคนสงสัย TOWS ANALYSIS คืออะไร วันนี้เลยขอแนะนำ TOWS แบบย่อๆ ดังนี้ค่ะ

T (Threats) - ภาวะคุกคาม (ปัจจัยภายนอก ควบคุมไม่ได้ ที่ขัดขวางความสำเร็จตาม

เป้าหมาย) 

O  (Opportunities) - โอกาส (ปัจจัยภายนอก ควบคุมไม่ได้ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย)

W (Weakness) - จุดอ่อน (ปัจจัยภายใน ควบคุมได้ ที่ขัดขวางความสำเร็จตามเป้าหมาย))

S   (Strengths) - จุดแข็ง  (ปัจจัยภายใน ควบคุมได้ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย) 

แล้วรายละเอียด จะมาเล่าให้ฟังต่อไปภายหลังค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ความเห็น (6)

Tom_Nu
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

แล้วมันต่างจาก SWOT ยังไง ครับ ทำไม ต้องทำกลับหัว

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ผมแนะนำให้ คุณธิดารัตน์โทรไปที่ 1645 ครับ ขอสายคุณโอ หน่วยประกันฯ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog ครับ ยินดีต้อนรับครับ อ้อ เช้าวันที่ 4 พ.ค. 49 นี้ ที่ Main conference (CITCOMS) เขาจัดให้มีการรวมพลคนเขียน blog กัน ถ้าคุณธิดารัตน์ว่างก็ขอเชิญด้วยครับ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

3 ปีแรกที่ มน. ทำ IQA (IQA 1-3) เราใช้ SWOT analysis คือรู้เรารู้เขา ผมสังเกตว่าคณะต่าง ๆ มักจะมองแต่ตัวเองเป็นหลักจนเกินไป มองแต่ปัญหาและจุดอ่อนของตัวเองกันมาก แต่ไม่ค่อยจะมองไปนอกตัว ว่าคู่แข่งเขาไปถึงไหนกันแล้ว และเขาทำได้อย่างไร และตัวเองควรที่จะต้องทำอะไรที่เป็นเชิงรุกต่อไปเพื่อที่จะสามารถแข่งขันกับเขาได้ ซึ่งถ้าปล่อยให้ทำ SWOT เช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ผมเกรงว่าจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์นิยมมากจนเกินไป ดังนั้น IQA 4-5 รวมทั้งครั้งต่อไป (IQA 6) ผมจึงอยากจะเปลี่ยนมุมมอง ให้เป็น รู้เขารู้เรา ให้มากขึ้น โดยหวังว่าจะสร้างวัฒนธรรมก้าวหน้า (เชิงรุก) ขึ้นใน มน. จึงได้ขอให้มาทำ TOWS analysis กันแทน

Tom_Nu
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณ อ.วิบูลย์ มากครับที่เข้ามาให้ความกระจ่าง ทำให้ผมหายสงสัยในจุดนี้ และจะนำไปปฎิบัติ ครับ
  • ผมเพิ่งกลับมาทำงานเป็นปีแรก อาจทำให้เกิดความสังสัยในบางสิ่งที่คนอื่นอาจจะทราบกันแล้ว ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ
ธิดารัตน์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณ อ.วิบูลย์ อย่างสูงค่ะ ที่ช่วยแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ค่ะ

PEa
IP: xxx.137.200.27
เขียนเมื่อ 

SWOT คือการ list จุดอ่อน จุดแข็ง (ปัจจัยภายใน) กับ โอกาส อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก) ที่เกี่ยวข้องออกมา

SWOT ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ข้อมูลที่ได้ดังกล่าวสามารถนำวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ด้วย ซึ่งเรียกว่า TOWS Matrix ซึ่งแบ่งเป็น

1. S กับ O จะได้ข้อมูลสำหรับวางกลยุทธ์ในเชิงรุก

2. S กับ T จะได้ข้อมูลสำหรับวางกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน

3. W กับ O จะได้ข้อมูลสำหรับวางกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข

4. W กับ T จะได้ข้อมูลสำหรับวางกลยุทธ์ในเชิงรับ

ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ