แสดงความคิดเห้นจากการเรียน

จากการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ตอนแรกมีความรู้สึกและมีความหวังว่าเรียนจบแล้วสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปทำสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ได้ แต่ตอนนี้ชักไม่แน่ใจแล้วว่าจะทำได้หรือไม่ เพราะด้วยเวลาในการเรียนที่จำกัด และพื้นฐานในการเรียนที่ไม่แน่นทำให้บางครั้งตามไม่ทันและพลาดโอกาส แต่คิดว่าอย่างน้อยก็ได้อะไรเป็นพื้นฐานในการทำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบ้าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แน่งน้อย อุปมา:G3ความเห็น (0)