รวมพลคนเขียนBlog

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนเขียนBlog

วันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 11.30-14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศูนย์บริการวิชาการ ขอเรียนเชิญคนเขียนBlog ทุกท่านร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ เทคนิค วิธีการเขียน รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการเขียนBlog เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เรียนเชิญครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของคณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ การเงิน และนักวิจัย จากศูนย์วิจัยเฉพาะทางทั้ง 15 ศูนย์ของ มข. ซึ่งเป้าหมายการจัดการความรู้ฯKM ปี 49 เน้นการจัดการด้านการเงินและพัสดุ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้เป็นไปตามแผนการจัดการความรู้ปี 49 ศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเรียนเชิญประชุมในวันดังกล่าว และขอเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วย///ขอขอบพระคุณยิ่ง//

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการความเห็น (3)

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เรียนเชิญ ทุกๆท่าน ทั้งที่เขียนและไม่เขียน Blog ครับ มาร่วมกัน "ลปรร เพื่อสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้" ครับ
นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ความจริงก็อยากไปนะครับ แต่นายบอนเป็นแค่นิสิตเล็กๆคนหนึุ่่่ง ที่ไม่ได้อยู่ มข.มานานแล้ว คงได้แต่ติดตามข่าวสารทางนี้แหละครับ
คงจะมีอะไรดีๆมาให้อ่านอีกเยอะเลยนะครับ
Keep in Mind
Dr.Ka-poom
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เรียน "คุณเอื้องฟ้า"

ได้รับ Fax แล้วนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะ...*^__^*

นิภาพร  ลครวงศ์