สาวกางร่ม เมืองพะโค พม่าความสำเร็จเล็กๆ มักจะนำไปสู่ความสำเร็จใหญ่ๆ ได้... ถ้าเราก้าวยืนหยัดที่จะก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 • วันนี้ผู้เขียนมีข่าวดีจากอาจารย์ นพ.เจมส์ โอ. ฮิลล์ ท่านแนะนำวิธี “ก้าวเล็กๆ เพื่อเอวเล็กๆ”

ถ้าทำได้ และทำต่อไปเป็นประจำ เอวของท่านผู้อ่านก็จะเล็ก หรืออย่างน้อยก็คงสภาพได้ครับ

Stilts

 • อาจารย์ นพ.เจมส์ โอ. ฮิลล์ แห่งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยโคโลราโด เสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมสมาคมแพทย์เด็ก เมืองซาน ฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2549

ท่านทำการศึกษาในครอบครัวอเมริกัน 216 ครอบครัวที่มีเด็กอย่างน้อย 1 คนน้ำหนักเกิน และมีอายุ 7-14 ปี

Walking Dog

เด็กที่จะเข้าร่วมโปรแกรมต้องทำอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้ทุกวันติดต่อกัน 6 เดือน

 1. เดินเพิ่มขึ้นอย่างน้อยวันละ 2,000 ก้าว หรือประมาณ 1 ไมล์ (1.6 กิโลเมตร)
 2. ดื่มน้ำหวานลดลงอย่างน้อยวันละ 8 ออนซ์ หรือประมาณ 240 มิลลิลิตร

การศึกษานี้มีน้ำตาลเทียมให้ครอบครัวของเด็กใช้เสริมความหวานแทนน้ำตาล เพื่อไม่ให้เด็กๆ ยินยอมที่จะลดน้ำตาลจากน้ำหวานลงให้ได้อย่างน้อยวันละ 100 แคลอรี่ ซึ่งเทียบเท่าน้ำตาลประมาณ 25 กรัม

 Walking Walking 2

ผลการศึกษาพบว่า

 1. เด็กที่เข้าร่วมโครงการ “ก้าวเล็กๆ เพื่อเอวเล็กๆ” 2 ใน 3 มีน้ำหนักลดลง หรืออย่างน้อยน้ำหนักก็ไม่เพิ่มขึ้นตลอด 6 เดือน
 2. เด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เกือบครึ่งหนึ่งมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

  Treadmillหมายเหตุ:

 • เขิญขมภาพ สาวพม่า+รถ 3 ล้อถีบหรือ "ไซก่า (side car)" เมืองพะโค (หงสาวดี) เมืองที่มีชนเชื้อสายมอญอยู่มากในพม่า ภาพใหญ่ที่นี่ >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/06002-Pago.jpg

ดัชนีมวลกาย:

 • การศึกษานี้ใช้วิธีวัดน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น โดยการใช้ดัชนีมวลกาย (body mass index / BMI) ซึ่งคิดได้โดยการใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตร 2 ครั้ง เช่น สมมติคุณสนธิ(สนธิเป็นคำบาลี แปลว่า “เชื่อมต่อ” ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสนธิที่เพิ่งเชื่อมโยงกลุ่มพันธมิตรเมื่อเร็วๆ นี้)หนัก 80 กิโลกรัม สูง 160 เซ็นติเมตร (= 1.6 เมตร) คุณสนธิจะมี BMI ตามนี้...นำส่วนสูงไปหารครั้งที่หนึ่ง = 80/1.6 = 50 นำส่วนสูงไปหารครั้งที่สองจะได้ = 50/1.6 = 31.25
 • ค่าปกติในคนไทยประมาณ 19.5-23.5 นับว่า คุณสนธิมีน้ำหนักเกิน(มากกว่า 23.5) คุณสนธิควรเข้าร่วมโครงการ “ก้าวเล็กๆ เพื่อเอวเล็กๆ” ด่วน...

น้ำตาลเทียม:

 • น้ำตาลเทียมใช้ได้ไม่เกิน 1 ซอง/กิโลกรัม/วัน เช่น สมมติคุณทักษิณ(ทักษิณเป็นคำสันสกฤต แปลว่าทิศใต้ หรือทางขวา)หนัก 70 กิโลกรัม(หรือ 70,000 กรัมพอดี ไม่เกี่ยวอะไรกับ 70,000 ล้าน...) กินน้ำตาลเทียมได้ไม่เกินวันละ 70 ซอง
 • เวลากินแนะนำให้เติมไปในอาหารที่ไม่ร้อนจัด ถ้าเติมไปในอาหารร้อนจัดอาจจะทำให้น้ำตาลไม่หวาน(เสื่อมสภาพ)ได้ เรื่องกินนี่ “น้อยๆ ไว้ละดี” กินมากๆ จะอยู่ได้ไม่นาน (Big bite lives no long.) ไม่ได้ว่าใครนะครับ กินอะไรมากไปก็ไม่ดีทั้งนั้น

ขอส่งความปรารถนาดี:

 • ตรงนี้เกี่ยวกับการเมืองครับ... ขอให้ท่านทักษิณ ท่านสนธิ ท่านจำลอง ไทยรักไทย พันธมิตร ตลอดจนคนไทยที่ชื่นชม หรือชิงชังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ดี มีความสุข มีความเจริญ พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย ถ้าท่านมี "เอวใหญ่" ขอเชิญมาร่วมโครงการ "ก้าวเล็กๆ เพื่อเอวเล็กๆ" โดยด่วน จะได้มีอายุยืนยาว และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้นานๆ ครับ...

ที่มา: