ความเห็น 26662

ก้าวเล็กๆ เพื่อเอวเล็กๆ

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.149.48
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์จันทวรรณ อาจารย์นายบอน และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จันทวรรณที่มีน้ำหนักพอดีครับ สมาชิก Gotoknow ทุกท่านทราบข่าวแล้วคงดีใจกันถ้วนหน้าทีเดียว...
 • คำถามของอาจารย์ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคุณแม่ค้าโรงอาหาร ศูนย์มะเร็งลำปาง (อนุญาตให้เปิดตู้เย็นจดข้อมูลโดยไม่ต้องซื้อน้ำ) >>>
  1). น้ำอัดลมในไทยหลายยี่ห้อไม่ยอมแสดงปริมาณน้ำตาล เช่น มิรินด้ากลิ่นครีมโซดามีน้ำเชื่อมฟรุคโทส 19.9 %, มิรินด้ากลิ่นส้มมีน้ำเชื่อมฯ 12.8%, 7up มีน้ำเชื่อม 18.6%
 • 2). น้ำอัดลมที่แสดงปริมาณน้ำตาล เช่น เป๊ปซี่มีน้ำตาล 10.5 % > น้ำตาล 10.5 กรัม/100 กรัม = 34.125 กรัม
 • 3). น้ำตาล 1 ช้อนชามาตรฐาน(= 5 ซี.ซี./มล.) x ความถ่วงจำเพาะ 1.587 > 5*1.587=7.935 ก./ชช.(http://www.crystalgrowing.com/recipes/sugar/sugar.htm)
 • 4). เป๊ปซี่ 1 กระป๋อง (325 มล.) มีน้ำตาล =  325*10.5/100=34.125 ก.=34.125/7.935=4.3ช้อนชา (น้ำอัดลมแต่ละชนิดมีน้ำตาลไม่เท่ากัน)
 • 5). สถิติของโลกตะวันตกท่านว่า คนเราได้รับน้ำตาล 3/4 จากเครื่องดื่ม การทำตามคำแนะนำของอาจารย์จันทวรรณน่าจะปลอดภัยที่สุดครับ...
 • 6). คนที่มีรูปร่างสูงได้เปรียบครับ โอกาสอ้วนเมื่อคิดตามดัชนีมวลกาย (body mass index / BMI) ที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน ใช้น้ำหนัก(kg) หารด้วยส่วนสูง(m.) 2 ครั้ง หรือยกกำลังสอง คนรูปร่างสูงจะมีโอกาสอ้วนเกินน้อยกว่าคนรูปร่างเตี้ย
 • 7). เท่าที่จำได้... ก้าวของคนเราแปรตามความสูง (square root หรือรากกำลัง 2) จำนวนก้าวเท่ากัน-คนสูงไปได้ไกลกว่า ได้ออกแรงมากกว่า มีผลดีต่อหัวใจ เส้นเลือด และป้องกันโรคได้มากกว่า...
 • ขอให้อาจารย์จันทวรรณ อาจารย์นายบอน และท่านผู้อ่านทุกท่านมีโอกาสเดินมากขึ้น ดื่มน้ำหวานน้อยลง เพื่อจะได้ทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้นานๆ