ความเห็น 26691

ก้าวเล็กๆ เพื่อเอวเล็กๆ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.149.48
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ JR_NUQA ท่านผู้ให้ข้อคิดเห็น และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • ไม่ยากเลยนะครับ... โครงการ "ก้าวเล็กๆ เพื่อเอวเล็กๆ" เพียงแค่...
  • 1). ลดน้ำอัดลม เครื่องดื่ม หรือน้ำหวานให้ได้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว (ถ้าเลิกดื่มน้ำหวานทุกชนิดได้ยิ่งดีใหญ่)
  • 2). เดินเพิ่มขึ้นวันละ 1 ไมล์ (1.6 กม.)
  • 3). ถ้ามีสตางค์... ใช้น้ำตาลเทียมแทนน้ำตาล
  • ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพดี ก้าว(เดิน)มากขึ้น หวาน(น้ำตาล)น้อยลง จะได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้ส่วนร่วมได้นานๆ