อะไรที่คาดหวัง อะไรที่ได้รับ และนำไปใช้อะไร

  ติดต่อ

  อะไร  

จากที่ข้าพเจ้าได้เรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

1.  สิ่งที่คาดหวัง คือเมื่อเรียนรายวิชานี่จบแล้วสามารถนำความรู้  และเทคนิคต่าง  ๆ  ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอนได้ในชีวิตประจำวันได้  และสิ่งที่ได้รับจากการเรียนก็เป็นไปดังที่คาดหวัง  และยังเกินกว่าที่คาดหวังอีกด้วยคือได้เทคนิค และความรู้อื่น ๆ  ที่ไปใช่สิ่งที่เกี่ยวกับรายวิชานี้โดยตรง  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้ต่อไป

2. เรียนวิชานี้แล้วตามที่คาดหวังทุกอย่าง 

3. สิ่งที่ควรปรับปรุงในการเรียนการสอนคงเป็นการสอนที่บางตัวอย่าง หรือบางเทคนิคอาจารย์ทำไวไปบ้าง  ซึ่งบางคนที่ไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์อาจจะตามไม่ทัน

4.   หลังจากเรียนวิชานี้แล้วข้าพเจ้าคิดว่าจะนำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ  ที่ได้รับจากการเรียนในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีนัส สนโต

หมายเลขบันทึก: 26328, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-05 09:53:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)