1 พฤษภาคม 2549(yah)

ติดตั้ง planetmatter

        เมื่อวันที่ 28 /04/2549 ได้เข้าอบรมเวบมาสเตอร์ "RSS feed on mambo + planetmatter" วันนี้จึงทำการติดตั้ง planetmatter ในเครื่องของตัวเองซึ่งมีวิธีการติดตั้ง

        - http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/68/48/

        ตอนบ่ายพี่โป้งได้มาอธิบายเกี่ยวกับ e-office
e-office คืออะไร?
e-office เป็นระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสำนักงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลซึ่งจะทำให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกัน ข้อมูลจะเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ

        ผู้ที่มีสิทธิจะใช้บริการ e-office จะต้องเป็น บุคคลที่มี Login / Password ของ psu passport

        เริ่มต้นการใช้งานระบบ
คุณสมบัติของระบบ
    1. ต้องมี e-mail
        - e-mail เช่น [email protected]
        - username เช่น sxxxxxx
        - password เช่น abc1234

    2. ผู้ที่ใช้ระบบนี้ต้อง check mail ทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)