อยากแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รู้จัก   http://www.gotoknow.org/file/phanums/pantipa.swf