1.  วันนี้เพื่อน ๆ นำเสนอสตอรี่บอร์ด กลุ่มที่ยังไม่ได้นำเสนอ ส่วนกลุ่มของข้าพเจ้าได้นำเสนออาจารย์ไปแล้วตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้ว

2.  วันนี้อาจารย์สอน Autoware  แต่ตามอาจารย์ไม่ค่อยทันต้องคอยถามเพื่อน ๆ เอา  จะพยายามค่ะ