1. วันนี้อาจารย์สอนทำ Flash

2. อาจารย์ให้การบ้านนำการนำเสนอตนเอง โดยใช้โปรแกรม Flash พร้อมกับใส่เพลงลงไปด้วย