ที่ตั้ง 290 ม.12 ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ขนาด เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ( แบบอาคาร 30 เตียง )

มาตรฐาน ผ่านการรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ปี 2547

              ผ่าน HA ขั้นหนึ่งเดือนมีนาคม 2549