ทีมงานพัฒนานักวิจัย PAR ของกำแพงเพชร


พัฒนาก้าวสู่การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพได้อย่างแน่นอน

         ในการพัฒนาเพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักส่งเสริมการเกษตร ของจังหวัดำแพงเพชร ให้สามารถนำการวิจัยมาสู่การปฏิบัติงานปกติ  ในโอกาสที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบให้จังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการนำร่องทำการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (PAR)  จำนวน  3 จุดในพื้นที่ของจังหวัด

          ทีมงานจึงได้หารือเบื้องต้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 (ลิงค์อ่านรายละเอียดเดิม) เพื่อใช้โอกาสนี้สร้างนักวิจัยโดยกำหนดเป้าหมาย ประมาณ 20 คน  และขณะนี้ได้เป้าหมายจำนวน 26 คนเพื่อให้กระจายในทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ ดังรายชื่อบุคคลเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเป็นนักวิจัย  โดยใช้โครงการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2549  ดังต่อไปนี้


 ลำดับที่

 ชื่อ - สกุล

 ตำแหน่ง

 หมายเหตุ

 

 อำเภอเมืองกำแพงเพชร

   

 1

 นายเชิงชาย เรือคำปา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต.นาบ่อคำ ศูนย์นำร่องเดิม

 2

 น.ส.ปรียารัตน์ สืบวงศ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3  ต. คลองแม่ลาย

 3

 น.ส.จุฬารัตน์ นกสกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3  ต. เทพนคร

 4

 นางสมพร จันทร์ประทักษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต ลานดอกไม้ออก

 5

 น.ส.สุบิน แก้วเต็ม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3  กลุ่มอาชีพในเขต อ.เมือง

 6

 นายเชาวริก ครุฑอินทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต. วังทอง

 7

 นายสุรเชษฐ์ อินทร์เจือจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต.อ่างทอง
   อำเภอพรานกระต่าย    

 8

 นายเสนาะ ยิ้มสบาย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต.คลองพิไกร ศูนย์นำร่องเดิม

 9

 นายประสิทธิ์ อุทธา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต. ท่าไม้
   อำเภอลานกระบือ    

 10

 นายสนอง  ขวัญคำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว   ต.ช่องลม

 11

 นายนิพิจ  พินิจผล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3  ต.บึงทับแรต
   อำเภอไทรงาม    

 12

 นายรังสรรค์ เลิศสูงเนิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต. มหาชัย ศูนย์นำร่องเดิม

 13

 น.ส.นิตยา  บังคมเนตร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3  ต.พานทอง
   อำเภอคลองลาน    

 14

 นางอรวรรณ เก่งสนาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต. คลอลานพัฒนา

 15

 นายสวัล ขาวทอง  เจ้าพนักงานการเกษตร 4  ต. คลองน้ำไหล
   อำเภอทรายทองวัฒนา    

 16

 นายปรารภ คันธวัน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว   ต.ทุ่งทอง
   อำเภอปางศิลาทอง    

 17

 น.ส.ชุลี เอี่ยมอ้น  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 5   ต.หินดาต
   อำเภอขรณุวรลักษบุรี    

 18

 นายสุวรรณ ตาคำ  เจ้าพนักงานการเกษตร 5  ต. สลกบาตร

 19

 นายวรชิต พิเคราะห์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต. วังชะพูล

 20

 ร่งอารีรัตน์ ช่วงโพธิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว   ต. ยางสูง
   อำเภอคลองขลุง    

 21

 นางสังวาลย์ กันธิมา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต. วังแขม

 22

 นางสุภาพ อุ่นเรือน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  กลุ่มอาชีพในอำเภอ

 23

 นงส.วันวิสาข์ จั่นเพชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ต. แม่ลาด
   กิ่งอำเภอบึงสามัคคี    

 24

 นายรณชัย ไชยยะ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต. เทพนิมิตร

 25

 นายภูมิรพี ขัดเกลา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ต.บึงสามัคคี
   กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร    

 26

 นายบุญช่วย เข็มคง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ว  ต.โกสัมพี

          ขณะนี้ได้เริ่มการ ลปรร.เพื่อดำเนินกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นเวลา 2 เดือน พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เป็นขั้นเป็นตอน โดยมีทีมงานทั้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร  เขตฯ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และนักวิจัยอิสระ และทีมงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเอง 

          หวังไว้ว่าในอนาคตอันไกล้นี้ นักส่งเสริมการเกษตรส่วนหนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชร คงสามารถสร้างนักวิจัยให้เกิดขึ้นชุมชน  และนำกระบวนการวิจัยมาสู่งานประจำ  และพัฒนาก้าวสู่การเป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพได้อย่างแน่นอน

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก

คำสำคัญ (Tags): #par#วิจัยชุมชน#rd
หมายเลขบันทึก: 26272เขียนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2006 15:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 11:32 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี