คำขอบคุณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

จาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

             เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา ผมกับทีมงานอีก 3 คนคือเอ้ ปู ปิ ได้ไปบรรยายKMที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ จากการประสานงานของอาจารย์สุภัทรา โกศัยกานนท์ โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายและภาคบ่ายเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มมีทั้งการวางแผนการจัดการความรู้ทั้งองค์การและกิจกรรมกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือชุดธารปัญญา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ทางพิธีกรคือผศ. ยุทธภูมิ  สุวรรณเวชได้กล่าวขอบคุณพวกเราเป็นคำกลอนเป็นที่ประทับใจมาก จึงขอนำมาเสนอในที่นี้ครับ

                                    คำขอบคุณ...

                      ฟังหมอพิเชฐ          จากบ้านตาก            ให้ความรู้

                      พวกเราพร้อม          มุ่งมั่นสู้                   สู่จุดหมาย

                      ราชมงคล                 พระนคร                 ร่วมร้อยใจ

                      อย่าเสียดาย             ให้จัดรู้                    บูรณาการ

                      การจัดการ               ความรู้                     ต้องรู้จัด

                      หมอพิเชฐ               บัญญัติ                    ปัดสงสัย

                      อันความรู้            คืออำนาจ                 คาดหวังไกล

                      แบ่งปันรู้                 คู่กันไป                   ไกลแน่นอน

                                                       ขอบคุณมาก

                      จาก คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)