ซอกขานั้นสำคัญไฉน

โครงการ“การดูแลสุขภาพโคเนื้อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์”

   การ ลปรร ระหว่างอาจารย์รั้วมหาวิทยาลัยมอดินแดง กับ เกษตรกรผู้เลี้ยงโค 

       เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  เรื่อง การดูแลสุขภาพโคเนื้อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสืบพันธุ์ในวันที่  29-30  เมษายน 2549  (ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของการจัดโครงการนี้)  

       ก่อนที่จะลงมือภาคปฏิบัติ อาจารย์อนันตชัย  ได้สอนรู้จักวิธีการวัดไข้โค  ซึ่งหากใช้ปรอทวัดให้เสียบตรงทวารหนักโดยกระดกขึ้นข้างบนเพื่อให้ปรอทสัมผัสกับผิวด้านในของโคโดยตรง  และหากไม่มีปรอททำอย่างไร..เกษตรกรผู้หัวไว(ในรูป)เคยเลี้ยงโคตอบด้วยความฉะฉานว่า จับตรงซอกขา

 

ซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากอาจารย์มหาวิทยาลัยว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง

เวลาเป็นเป็นไข้อย่าลืมจับซอกขา

ใช้ได้สำหรับ “โค  นะคะ

-น้อง-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข.ความเห็น (0)