ผมกำลังอ่านหนังสือหลายเล่มเพื่อหาความรู้เตรียมการก่อตั้ง "สภากาแฟวิจัย" และ "สภากาแฟการเรียนการสอน"

         แม้เรื่องที่อ่านจะเน้นไปที่การก่อตั้งและการพัฒนา CoP ที่ยั่งยืน แต่ก็ไม่พ้นที่จะต้องอ่านในเรื่องเกี่ยวกับ KM และ LO ยิ่งอ่านยิ่งสับสน

         เนื่องจากเดิมผมเข้าใจว่าทำ KM เพื่อให้เกิด LO แล้วองค์กรจะได้มีผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ

         แต่พออ่านไปมาก ๆ เข้าชักเริ่มสับสนว่าจริง ๆ แล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเราต้องทำ LO เพื่อเป็นรากฐานให้กับ KM

         หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าสร้างองค์กรให้ป็น LO เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรเรียนรู้ และสร้างความรู้ให้เร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

         สงสัยว่าจะเป็นเหมือนกรณี "ไก่" กับ "ไข่" ซะแล้ว

        วิบูลย์ วัฒนาธร

.