ชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป็นมุมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาร่วมกัน เราจะมาช่วยกันพัฒนาให้การจัดการศึกษาพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิเทศการศึกษาความเห็น (0)