วันนี้ได้ฤกษ์เปิดชุมชน ED

เปิดบล็อก กันและกัน

เชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้เต็มที่นะคะ