เคล็ดวิชาการดูสุขภาพ (๓)

JJ
เทวดาเลี้ยง กึ่งคนกึ่งเทวดา คน หรือ เลี้ยงแบบธุรกิจ ต้อง ขุน

การให้อาหาร

ภาพ รศ.ดร.ฉลอง กำลัง เว้าอีสาน "จะให้เทวดาเลี้ยง กึ่งเทวดากึ่งคนเลี้ยง คนเลี้ยง หรือ เลี้ยงแบบธุรกิจ เรียกว่า ขุนเต็มที่ คือ ที่มาของ โคขุน"
                รศ.ดร.ฉลอง วชิรปราการ วิทยากรจากคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรท่านที่สาม เนื่องจากท่านเป็นคน จังหวัดเลย (จังหวัดเดียว กับ อัสนี วสันต์) ท่านเว้าเป็นภาษาอีสาน ทำให้บรรยากาศในห้องสัมมนาเป็นไปแบบ ม่วน อีหลี ครับ ท่านนำประสบการณ์จากต่างประเทศมา ลปรร กับพี่น้องชาวเกษตรกร

ภาพ โคที่ฝากเทวดาท่านเลี้ยง คือ เลี้ยงตามยถากรรม สังเกต หนังหุ้มซี่โครง ครับ

 ประเด็นที่ท่านเล่า คือ โคจะมีสุขภาพดี อาหารต้องดี

ท่านยังหยอกทีมงาน ว่าท่านรูปร่างอย่างนี้ ( หุ่นนักกีฬา) ไม่ได้สุขภาพไม่ดีนา แต่ท่านรักษารูปร่างของท่าน
JJ ยืนยันได้ครับ ท่านเป็นนักกีฬาตัวยง เรียกว่าทั้งบ้านก็ได้ ภรรยาท่านเป็นพยาบาบอยู่ห้องคลอดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นนักกีฬาวอลเล่ย์บอล นักตบมือฉมัง สมัยที่คณะแพทย์มีการแข่งกีฬาสีระหว่างหน่วยงาน ( โดยแต่ละสีผสมผสานกันระหว่างภาควิชาและหน่วยงานต่างทั้งสายโรงพยาบาลและสำนักงานภาควิชา เรียกว่าเป็น Cross Fucntional Team ที่แท้จริง) ท่านอาจารย์ ดร.ฉลองท่านเป็นโค้ช ที่มาจากคณะเกษตรฯและมาช่วยทีมงาน หากจำไม่ผิดตอนนั้น เราอยู่ สีฟ้าครับ

ภาพ โคที่สมบูรณ์


Tacit Knowledge ที่ท่านอาจารย์ ดร. ฉลองเล่าให้ฟังคือ การเลี้ยง

วัว กว่าจะมีราคา ต้องใช้เวลา ถึง ๓ ปี น้ำหนักที่เหมาะ ต้อง ๔๕๐- ๕๐๐ กิโลกรัม การเลี้ยงวัวที่ดีต้องดูแลเรื่อง อาหารการกิน ไม่ใช่เทวดาเลี้ยง ท่านยังมีประสบการณ์เล่าให้ฟังอีกว่ามีวิธีการ เลี้ยงกึ่งคน + เทวดา และ เลี้ยงแบบธุกิจ การเลี้ยง แบบ คนเลี้ยง


ประเด็นที่อาจารย์ ดร.ฉลอง เล่าให้พวกเราฟัง การดูอัตราการเจริญเติบโตของวัว  วัวนั้นต้องมีน้ำหนัก เพิ่มขึ้นวันละ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ ขีด(กรัม) ต่อวัน โดยต้องมีการให้อาหารที่ถูกต้องทั้งปริมาณ และ คุณภาพ ท่านได้แนะนำให้ เกษตรกร เป็นคุณลิขิต คือ ต้องจดอัตราการเพิ่มของน้ำหนักของวัว( ตัวชี้วัดของการเจริญเติบโต) ดังตัวอย่างข้างล่างทั้งนี้จะทำให้การส่งตลาดของโคเนื้อได้ราคาที่ดี

ทีมวิทยากร สาธิตการวัดครับ วัดอย่างไร ท่านใดทราบครับ เป็นการคำนวณแทนการชั่งน้ำหนัก

ประเด็นที่อาจารย์ ดร.ฉลอง เล่าให้พวกเราฟัง การดูอัตราการเจริญเติบโตของวัว  วัวนั้นต้องมีน้ำหนัก เพิ่มขึ้นวันละ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ ขีด(กรัม) ต่อวัน โดยต้องมีการให้อาหารที่ถูกต้องทั้งปริมาณ และ คุณภาพ ท่านได้แนะนำให้ ดังตัวอย่างข้างล่างทั้งนี้จะทำให้การส่งตลาดของโคเนื้อได้ราคาที่ดี
ลูกวัว......(อาหาร ๑ กก/วันได้ น้ำหนักเพิ่ม ๑๐๐-๑๕๐ กรัม/วัน) โครุ่น....(อาหาร ๑.๕-๒ กก.๒๕๐-๓๐๐ กรัม/วัน)โคขุน....(อาหาร ๓ กก/วัน ได้น้ำหนักเพิ่ม๔๕๐-๕๐๐ กรัม/วัน) เมื่อสมบูรณ์เต็มที่สามารถส่งตลาด และ รายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้น
ท่านได้เชื่อมโยงของการ คนเลี้ยงโคเนื้อต้อง เบิ่งไกล มองเป็นปี ต้องมองระยะไกล เป็น ๒-๓ ปี ถึงจะได้โคที่มีคุณภาพ สามารถส่งไปยัง ตลาด นายฮ้อย ได้มีราคา
สรุปท่านอาจารย์ได้เล่าประสบการณ์ การเพิ่มประสิทธิภาพของโคเนื้อ ต้องดูและอาหารการกิน มีการเลี้ยงดูอย่างดี มองระยะไกล มีตัวชี้วัดง่ายๆ คือ น้ำหนักต้องไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กิโลกรัมภายใน ๓ ปี  ต้องมีมาตรฐานในการเลี้ยงดูอาหารต้องสมบูรณ์ รวมทั้งต้องพันธ์ดีด้วย ถึงจะได้ราคาดีครับ

ประเด็นที่อาจารย์ ดร.ฉลอง เล่าให้พวกเราฟัง การดูอัตราการเจริญเติบโตของวัว  วัวนั้นต้องมีน้ำหนัก เพิ่มขึ้นวันละ ๒๐๐ ถึง ๓๐๐ ขีด(กรัม) ต่อวัน โดยต้องมีการให้อาหารที่ถูกต้องทั้งปริมาณ และ คุณภาพ ท่านได้แนะนำให้ ดังตัวอย่างข้างล่างทั้งนี้จะทำให้การส่งตลาดของโคเนื้อได้ราคาที่ดี ลูกวัว......(อาหาร ๑ กก/วันได้ น้ำหนักเพิ่ม ๑๐๐-๑๕๐ กรัม/วัน) โครุ่น....(อาหาร ๑.๕-๒ กก.๒๕๐-๓๐๐ กรัม/วัน)โคขุน....(อาหาร ๓ กก/วัน ได้น้ำหนักเพิ่ม๔๕๐-๕๐๐ กรัม/วัน) เมื่อสมบูรณ์เต็มที่สามารถส่งตลาด และ รายได้เกษตรกรจะเพิ่มขึ้นท่านได้เชื่อมโยงของการ"เลี้ยงอย่างมีเป้าหมาย จะได้ราคาดีครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#storytelling#สหสาขาวิชาชีพ#บริการวิชาการแก่สังคม#ติดตามประเมินผล

หมายเลขบันทึก: 26129, เขียน: 30 Apr 2006 @ 14:27 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)