เมื่อวันที่ 28 เม.ย 49 ได้ระดมพลคนอาคารคณะทันตะ มข ช่วยกันเตรียมงานพิธีเปิดรูปหล่ออนุสรณ์ ศ.อิศระ ยุกตะนันทน์ สำเร็จไปแล้วหลายส่วน  คงต้องระดมพลช่วยกันอีกครั้งนะคะ