หลังจาก สอบประมวลผลความรู้เฉพาะทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แล้ว รู้สึกว่าโล่งอกไปส่วนหนึ่ง จาการตอบคำถามของข้อสอบทั้ง  3  ข้อ  ผมคิดว่าการเขียนที่ผ่านมาของผมยังไม่สมบูรณ์ ต้องรอการตรวจของอาจารย์ และการประกาศผลสอบ ในเร็ววันนี้ จึงขอภาวนาให้สิ่งที่ได้ทำเกิดแต่ในทางที่ดีๆ นะครับ หวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนคงทำข้อสอบได้นะครับ แล้วเจอกันในตอนต่อไปนะ