วันพฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 49 เวลา 16.00 น. เป็นเวลาของกิจกรรมดีๆของภาควิชาพยาธิวิทยา ดังที่ท่าน CKO ได้เขียนไว้ในบันทึกก่อนหน้านี้.......
พี่เม่ยก็เข้าร่วมกิจกรรมนี้เช่นกันในสังกัดสีส้มค่ะ ได้มีโอกาสร่วมแข่งขันแชร์บอลระหว่างสีส้มกับสีเขียวนัดเปิดสนาม มีความประทับใจในความร่วมมือร่วมใจ และความสามัคคีของชาวพยาธิอย่างมาก   และได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจไปกับกิจกรรมนี้มากมายโดยไม่รู้ตัว กิจกรรมนี้มีต่อเนื่องถึง 12 สัปดาห์ค่ะ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคคลากรของภาควิชาเห็นความสำคัญและใส่ใจในสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

   พอถึงวันศุกร์ที่ 28 เม.ย. ท่าน CKO ก็ส่ง CD บรรจุภาพถ่ายมาให้ถึงร้อยกว่าภาพ เพื่อให้ช่วยกัน upload ภาพลงในหน้าเว็บไซต์ของภาควิชาพยาธิวิทยา (link) ค่ะ….พี่เม่ยเห็นภาพทั้งชุดแล้วก็ไม่ต้องพูดคำอื่นค่ะ นอกจากคำว่า มุ่งมั่น…มุ่งมั่น…และ..มุ่งมั่นกัน “จังฮู้”

สำหรับบันทึกนี้จึงไม่ต้องกล่าวอะไรมากไปกว่า  เก็บความมุ่งมั่นมาฝาก ค่ะ………………………….

ภาพชุด..ผู้นำมุ่งมั่น

  ผู้นำโครงการ     ผู้นำภาควิชา    ผู้นำสีชมพู    ผู้นำสีส้ม    ผู้นำสีฟ้า    ผู้นำสีเขียว

</tbody></table></div>