ช่วงนี้ครูเตรียมพร้อมสำหรับต้อนรับปีการศึกษาใหม่ 
มีบัตรคำศัพท์พื้นฐาน ชั้น ป.๔ มาฝากไว้  ปรินท์ออกใช้ได้เลยค่ะ 
และมีสไลด์เป็นตัวอย่าง ๑ ชุด  เปิดโปรแกรมแล้ว แสดงภาพโชว์ 
เด็กๆ ก็จะได้ฝึกเขียนคำศัพท์  ครูจะเฉลยก็ให้เลื่อนเม้าท์ไปที่ตัวเลข
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นรูปมือ  พอคลิกจะเห็นแผ่นเฉลยออกมาเป็นอันเสร็จ 
หากสนใจจะทำชุดต่อๆ ไป ก็จัดการทำบันทึกเป็นและพิมพ์แก้คำศัพท์ใช้ได้เลย 

                    บัตรคำศัพท์พื้นฐาน ชั้น ป.๔

                    สไลด์คำศัพท์พื้นฐาน ชั้น ป.๔

หมายเหตุ    คำศัพท์ชุดนี้เป็นของรุ่นเก่า   หากมีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใหม่จะแก้ไขต่อไป

                  ครูจัดทำเป็นรูปเล่มสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียนด้วย 
                  จะทดลองใช้อยู่  หากได้ผลดีก็จะนำมาเผื่อแผ่อีกครั้ง

                                   

                     ตอนนี้ (พ.ย.๒๕๕๒) โรงเรียนเดินสายติด net ไปทุกอาคารแล้ว 
               มาใช้สื่อคำศัพท์ด้วยกันไหมล่ะ

                            ชุดที่ ๑      ชุดที่ ๒      ชุดที่ ๓      ชุดที่ ๔

                            ชุดที่ ๕      ชุดที่ ๖      ชุดที่ ๗      ชุดที่ ๘

                            ชุดที่ ๙      ชุดที่ ๑๐    ชุดที่ ๑๑     ชุดที่ ๑๒

                            ชุดที่ ๑๓    ชุดที่ ๑๔    ชุดที่ ๑๕    ชุดที่ ๑๖

                            ชุดที่ ๑๗    ชุดที่ ๑๘    ชุดที่ ๑๙    ชุดที่ ๒๐

 

                            ชุดที่ ๒๑    ชุดที่ ๒๒