>>>ผมมีโอกาสได้ท่องเที่ยวบ่อยครั้งตามที่ต่างๆเท่าที่สามารถไปได้ด้านกำลังทรัพย์และโอกาสอำนวย สิ่งแรกๆที่ผมมีความสนใจเป็นพิเศษนอกจากวิถีชวิตที่เจ้าของพื้นถิ่นดำรงอยู่ สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นมาจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ผมมักจะขอซื้อหรือถ่ายรูปมาส่วนในกรณีที่ไม่มีวางขายหรือมูนมังตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และที่ผมชื่นชมชื่นชอบมากเป็นพิเศษเหนืออื่นใด จนกระทั่งอยากได้ป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ถ้าผมมีเงินเท่าคุณทักษิณผมจะกว้านซื้อไว้ให้หมดและเก็บรักษาให้คนรุ่นหลังมีโอกาสได้ศึกษาและซึมซับความงดงามของชีวิตที่แทรกซึมอยู่ทุกซอกทุกมุมของพื้นที่ มันมีเรื่องราวบอกเล่า มันมีประวัติศาสตร์ของการดำรงอยู่ เมื่อใดมันเกิดบุบสลาย ผุผัง เรื่องราวเหล่านั้นก็จะอันตรธานหายไปเช่น ใมนสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ไก้อาจจะดีกว่าด้วยซำแต่คุณค่าทางจิตใจและความรู้สึกละมันคงไม่คงอยู่แล้ว

>>>เมื่อไม่นานผมมีโอกาสได้นั่งปลดปล่อยความคิด อารมณ์และความรู้สึกริมโขงเมืองนครพนมและมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้คนแถวนั้น ผมรู้สึกคล้ายๆกับโกรธๆและเสียใจในที ว่าอีกไม่นานตึกเก่า บ้านเก่า อาคารเก่า ริมโขงจะถูกทุบ รื้อ ทิ้ง เพื่อที่จะสร้างเป็นพื้นคอนกรีตอย่างดี ให้คนมาวิ่งเล่นพักผ่อนและจะได้มีหน้า มีตาทัดเทียมทีอื่น ฟังแล้วสลดใจ ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งหายไป มีบ้างมั้ยที่จะมีการจัดการที่ดีกว่านนี้ ในขณะที่คนอื่นๆมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อมาดูสิ่งสวยงามทางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและอาคารบ้านเรือนที่ของเขาไม่มีให้ชมอีกแล้ว แต่คนไทยกับคิดว่าสิ่งเหล่านี้ช่างไร้ค่าเสียนี่กระไรท่านคิดเห็นอย่างไรช่วยตอบที................................