ส่วนหนึ่งของภาพบรรยากาศ  การ  f2f ของชุมชนคนทำ eOffice ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะค่ะเรื่องการลงภาพ  ได้ความรู้จากชุมชนคนทำเวบ "มะหวาด"มาทดลองทำดูค่ะ

ใครป็นใครใน ชุมชนคนทำ eOffice

ภาพบรรยากาศระดมความเห็น (ตอนแบ่งกลุ่มตามหน่วยงาน)

1.สมาชิกeOfficeจากศูนย์/สถาบัน         2.สมาชิกeOfficeจากสำนักวิชา (สว.สทก.สวท.สพบ.

(ศบส.ศบว.ศบศ.ศคว.ศค.สวพ.)                      สศ.สสท.สวจ.สสส.)

eoffice

 

 

 

 

 

 

 

-

3.พวกเรามาพร้อมทุกฝ่ายเพื่อมาสร้างแนวทางการทำงานร่วมกัน(น้องบ่าวธีระศักดิ์ผู้ดูด้านHardware ก็มาร่วมฟังด้วยเพื่อเป็นข้อมูลในการสับสนุนด้านhardware และแก้ปัญหาเชิงเทคนิค)

3

4.ผู้แทนจากกลุ่สำกวิชา(พี่แมว)เสนอแวปฏิบัติที่กลุมสำนักวิชามองวาควรจะป็นแนวทางที่ดี

ใครเป็นใครดูกันเอาเองนะค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.สมาชิกจาก ส่วน/หน่วย/โครงการต่าง ๆ(ดูกันเองคค่ะมีใครบ้าง :พี่ทวีศักดิ์ในฐานะนิติกรและหน.กจน.ซึ่งมาช่วยคิดเรื่องเอกสารสำคัญที่เรายังต้องคงไว้ซึ่งกระดาษเท่าที่จำเป็น  และพี่นันทาจากการส่วนการเงินฯ,เสริมเหมือนกับพี่วี และการเชื่อมเอกสารกับระบบMIS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.เลขานุการผู้บริหารก็มาร่วมวางผังการทำงาน ภาพรวมของมวล. และในส่วนที่เกี่ยวข้องของเลขากับเจ้านายเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 เรามองให้ครบทุกมุมที่อยู่ในflow  โดยให้ทุกคนสะท้อนมุมมองจากประสบการณ์ทำงานของตนออกมา  แล้วบูรณาการเข้าด้วยกัน