ขอชื่นชม...เราชาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กิจกรรมดี ๆ ที่ร่วมกันสรรสร้างให้สร้างสรร
เมื่อวันที่ 27 - 28 เราชาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และองค์กรคุณภาพ " ที่ จัดขึ้น ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซต์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมความเห็น (1)

cvbbvbvbv
IP: xxx.247.149.150
เขียนเมื่อ 
vbvbvcvcv