• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

แบบฝึกหัด เรื่อง การสืบพันธุ์ของคน

(ภาพจากอินเทอร์เน็ต)

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการ และการทำหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ของคน รวมทั้งปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการสืบพันธุ์

 คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุด โดยทำเครื่องหมายกากบาทหน้าข้อนั้นๆ

1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของคน

        ก. เซลล์ไข่ที่พร้อมจะปฏิสนธิเป็นเซลล์  ซึ่งแบ่งตัวแบบไมโอซิสเสร็จแล้ว   

        ข. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส  1 ครั้งจะทำให้ได้เซลล์สืบพันธุ์ 4 เซลล์

        ค. ไมโอซิสเกิดขึ้นในเซลล์ฟอลลิเคิลซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นโอโอไซต์

        ง. ไมโอซิสเกิดขึ้นเมื่อชายย่างเข้าสู่วัยรุ่น

2. ถ้าสเปอร์มาโทไซต์ระยะแรกจำนวน 10 เซลล์  แบ่งเซลล์ จะสร้างอสุจิได้กี่เซลล์  และถ้าโอโอไซต์ระยะแรก

    จำนวน 10 เซลล์แบ่งเซลล์จะสร้างไข่ได้กี่เซลล์

        ก. อสุจิ 10  เซลล์,ไข่  10  เซลล์

        ข. อสุจิ 40  เซลล์,ไข่  10  เซลล์

        ค. อสุจิ 10  เซลล์,ไข่  40  เซลล์

        ง. อสุจิ 400 เซลล์,ไข่ 100 เซลล์

3. กระบวนการสร้างตัวอสุจิและกระบวนการสร้างไข่เกิดขึ้นที่ส่วนใด ตามลำดับ

        ก. หลอดสร้างตัวอสุจิและรังไข่

        ข. ท่อนำตัวอสุจิและท่อนำไข่

        ค. ต่อมลูกหมากและมดลูก

        ง. ต่อมคาวเปอร์และฟอลลิเคิล

4. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของอวัยวะสืบพันธุ์ของคน

        ก. ต่อมลูกหมาก ทำหน้าที่หลั่งสารที่เป็นเบสอย่างอ่อน

        ข. ต่อมคาวเปอร์ ทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับตัวอสุจิ

        ค. มดลูก ทำหน้าที่หลั่งสารช่วยหล่อลื่นช่องคลอด

        ง. รังไข่ ทำหน้าที่รองรับการเจริญของไข่หลังการปฏิสนธิ

5. ตามปกติการตกไข่ครั้งต่อไปของผู้หญิงจะเกิดขึ้นหลังมีประจำเดือนกี่วัน

        ก. 1 วัน

        ข. 2 วัน

        ค. 14 วัน

        ง. 28 วัน

6. โดยปกติการปฏิสนธิเกิดขึ้นบริเวณใด

        ก. รังไข่

        ข. ปีกมดลูก

        ค. โพรงมดลูก

        ง. ช่องคลอด

7. ในผู้ชายที่อัณฑะลักษณะเป็นทองแดง (Cryptorchism)นั้น  อาจมีผลกระทบที่สำคัญในข้อใด

        ก. อาจจะมีลูกได้เองตามธรรมชาติ

        ข. จะมีลูกได้โดยวิธีผสมในหลอดแก้วเท่านั้น

        ค. ความต้องการทางเพศมีน้อยกว่าชายทั่วๆไป

        ง. ความต้องการทางเพศไม่ได้น้อยไปกว่าปกติ  แต่อัณฑะไม่สร้างตัวอสุจิ

8. ข้อใดถูกต้อง

        ก. ในสภาวะปกติตัวอสุจิจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 1 วัน

        ข. ในสภาวะปกติไข่จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 2 วัน

        ค. ภายหลังการหลั่งน้ำอสุจิ ตัวอสุจิจะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกับไข่ โดยอาศัยการโบกพัดของหางตัวอสุจิเองเพียง

            อย่างเดียว

        ง. ตัวอ่อนจะเคลื่อนที่มาถึงมดลูกประมาณวันที่ 5 หลังปฏิสนธิ

9. โอโอไซต์ระยะแรก ของหญิงแรกเกิด จะเจริญใช้ตกไข่จริง ประมาณกี่เซลล์

        ก. 30 เซลล์

        ข. 360 เซลล์

        ค. 10,000 เซลล์

        ง. 100,000 เซลล์

10. ข้อใดกล่าวถึงภาวะการมีบุตรยากผิด

        ก. ทางผ่านของตัวอสุจิตีบตัน

        ข. ท่อนำไข่มีก้อนเนื้องอก

        ค. ขาดฮอร์โมนโพรเจสเตอโรน

        ง. ตัวอสุจิต่ำกว่า 300 ล้านตัวต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต่อครั้ง

 ........................................................  

แนวคำตอบ   

1. ง        2. ข        3. ก        4. ก        5. ค         6. ข        7. ก        8. ง         9. ข       10. ง

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด คลิ๊กที่นี่!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 259480
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 12
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ

ความเห็น (12)

( ภาพ : ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน )

ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่มีให้ได้แลกเปลี่ยนกันครับ

 

ขอบคุณมากครับ+ ดีๆ

ดีมากเลยค่ะ เป็นประโยชน์แก่นักเรียนมากๆ

ขอบคุณครับ

สวัสดีครับอาจารย์ ธนิต

คงตอบไม่ถูกสอบไม่ผ่านแน่ครับ

thank you ^^

ขอบคุณครับอาจารย์

การสืบพันธ์

เม็งมึงดิสาส

ขอโทดคับอาจาร

ยากชิ-หาย ไมโอซิกอะไรไม่รู้ไม่ ไม่เคยเรียน

ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดีๆ ครับ