เมื่อวานนี้ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ท่านอาจารย์สุชาตา ชินะจิตร ผอ.ฝ่าย ๓ สกว.ได้เดินทางมาเยี่ยมพวกเราที่โครงการครุวิจัย ศูนย์มหาสารคามและได้พูดคุยกับพวกเรา ได้รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของพวกเรา สิ่งที่ท่านอาจารย์ได้แสดงให้ดูเป็นแบบอย่างที่ดี คือการตั้งคำถาม ประเด็นคำถามทุกประเด็นโดนใจพวกเราหลายๆ คนมาก ทำให้พวกเราได้คิด ได้ทบทวนและได้สืบค้นภายใน กับระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ ๑ เดือน พวกเรามัวแต่ง่วนทำงานตามแผนงานที่คณะอาจารย์และพี่เลี้ยงของศูนย์ได้วางเอาไว้ อาจารย์สุชาตาถามพวกเราย้ำๆ ว่า พวกเราได้อะไร และจะนำกลับไปทำอะไร

สิ่งหนึ่งที่รู้สึกชื่นชมจริงๆ คือท่านอาจารย์สุชาตาเป็นถึงระดับผู้บริหาร แต่ท่านอาจารย์เดินทางคนเดียวแบบง่ายๆ ด่วนๆ โดยใช้รถโดยสารประจำทาง ไม่ต้องมีผู้ติดตามไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมาย

การหลุดจากกรอบ เป็นเรื่องหนึ่งที่ใครหลายๆ คนที่เติบโตมาแบบไทยๆ มักจะ"ไม่หลุด" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง"กรอบราชการ" ความมีศักดิ์ศรี พิธีรีตอง มีมากมาย จนทำให้"เรื่องสำคัญ คือเรื่องของจิตใจเรื่องการพัฒนาภายใน" ถูกมองข้ามไป

"ครู" ๓๓ คน ถ้ากลับไปทำที่โรงเรียนของตน ไปถ่ายทอดสู่เด็ก เอากระบวนการไปใช้ประโยชน์ในทุกๆ เรื่อง น่าดีใจที่เพื่อนครูที่เข้าร่วมโครงการคนหนึ่งบอกว่า "กระบวนการวิจัย สามารถใช้ได้ตลอดเวลา ใช้ได้กับทุกเรื่อง ต้องหาข้อมูลให้พร้อม และหาคำตอบที่ชัดเจน วิเคราะห์ได้" ประเทศของเราน่าจะเจริญขึ้นนะ