สว้สดีเพื่อนๆ การจัดการความรู้ขออภัยที่ห่างหายการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ความคิดเห็น...สนใจหลายสิ่งในเนื้อหารของ goto know เช่น KM ราชวิถี....น้องใหม่หน้าตาและมีมากี่คนเหมือนกันวันนี้ตัวเองก็หมดภาระเกี่ยวกับการดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการผู้ป่วยรายกรณี จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ จัด 2 วัน คือ 26-27 เมษายน 2549 ซึ่งเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของงานวิทยานิพนธ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  ซึ่งหลังจากนี้ก็มีภาระตามมาก็มาก แต่จะพยายามหาโอกาสทักทายชาว KM. ให้มากหากท่านใดมีความรู้เรื่อง Case Management ยินดีรับคำแนะนำจากทุกท่านนะค่ะ 

ด้วยความเคารพ

นิสิตจุฬาฯ