เมื่อวาน วันที่ 26 เม.ย คณะแพทย์ฯ มอ. จัดกิจกรรม Knowledge sharing day ครั้งที่ 5 ในภาคเช้าเป็นการบรรยาย 2 เรื่อง คือ การสังเคราะห์คลังความรู้ สู่ แก่นความรู้ โดย ดร.ปรอง กองทรัพย์โต จาก บ. สแปนชั่น ไทยแลนด์จำกัด  และเรื่อง Blog กับ KM โดย อ.ดร.จันทรวรรณ น้อยวัน ผู้พัฒนา GotoKnow.org เป็นผู้บรรยาย  ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย แยกตามกลุ่มงาน เพื่อระดมสมอง กำหนดคลังความรู้ที่แต่ละกลุ่มงานต้องมี และวิธีการเพื่อให้ได้มา

ดร.ปรอง ได้เล่าให้ฟังวิถีคุณภาพของสแปนชั่น ในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง คน  เป็นการ บรรยาย คล้ายกับที่พูดในงานมหกรรม KM ของ สคส.เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน   KM ของสแปนชั่น เป็นเรื่องที่บูรณาการอยู่ในเนื้องานคุณภาพที่ดำเนินการอยู่แล้ว ไม่แปลกแยกออกมาเป็นโครงการใหม่  มีหลายๆ ข้อคิดที่น่าสนใจ (ตรงใจตัวเอง) สำหรับการดำเนินงาน KM  เช่น

 • การจัดการความรู้ คือ การบริหารความไม่รู้มากกว่า (ความไม่รู้มีอยู่มาก ดูจากรูปภูเขาน้ำแข็ง)
 • อย่าใช้คำว่า KM ให้มากนัก
 • ไม่ล้างของเก่า (กิจกรรมเดิมที่ดีอยู่แล้ว ก็ทำต่อ)

ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง อันเกิดจากวิถีคุณภาพของสแปนชั่น คือ มีโครงการพัฒนางานถึง 500 โครงการในปีที่แล้ว (พนักงานทั้งหมดประมาณ 1500 คน)

ส่วนอ.จันทวรรณ ขึ้นเวทีทีไร ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังทุกครั้ง (และมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ฟัง) ทั้งสาระ และ style การพูดที่เร้าใจ  ตนเอง ฟังอ.จันทวรรณครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ก็ได้ความรู้ที่ update ทุกครั้ง และประทับใจการบรรยายของอาจารย์มากขึ้นทุกครั้งด้วย คำใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้เช่น tagging, internet of things, folksonomy, Web1.0 และ Web 2.0 เป็นต้น

ช่วงบ่ายเป็นการแยกทำกิจกรรมกลุ่ม "กำหนดคลังความรู้" ที่หน่วยงานควรจะต้องมี และหาวิธีในการจัดเก็บความรู้ หรือค้นหาความรู้นั้น  ตนเองได้รับมอบหมายให้เป็นคุณ "ฟา" ของกลุ่มเลขานุการภาควิชา  แต่น่าเสียดาย ไม่ได้แสดงบทบาทนี้ แต่กลับกลายเป็นคุณ "วิพากษ์" แทน  เพราะกลุ่มได้ทำกิจกรรมมาก่อน เป็นการบ้านเรียบร้อยแล้ว ถามไถ่ได้ความว่า กลัวว่าหากทำในวันประชุมจะไม่ทัน ซึ่งก็ได้ทำการบ้านไปจนถึงขั้นเตรียมมานำเสนอเรียบร้อยแล้ว ทางกลุ่มจึงขอให้ช่วยให้ความเห็นเพิ่มเติมกับผลงานของกลุ่มแทน น่าชื่นชมจริงๆ ค่ะ

ช่วงสุดท้ายของวัน เป็นการนำเสนอของกลุ่มต่างๆ แต่น่าเสียดาย ไม่ได้ร่วมฟัง เพราะติดภาระกิจ

ผลการจัด Knowledge sharing day ครั้งนี้ ในมุมมองของตนเอง ขอเสนอเป็น AAR ดังนี้ค่ะ

1. คาดหวังอะไรจากประชุม

 • ได้เรียนรู้วิธีการเก็บคลังความรู้จากวิทยากร
 • หวังให้กิจกรรมกลุ่มย่อย เป็นจุดเริ่มต้น (ถึงแม้จะเป็นหางปลา) ของการนำ KM มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของบุคลากร

2. สิ่งที่ได้มากกว่าที่คาด

 • เห็นความกระตือรือร้นของกลุ่มงานเลขานุการ (ที่ตนเองเป็น ฟา รวมทั้งได้ยินว่า กลุ่มอื่นๆ ก็เป็นเช่นกัน คือทำการบ้านล่วงหน้า) เห็นภาพ (โอกาส) การนำแนวทาง KM ไปบูรณาการกับการพัฒนางานประจำชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ได้ความรู้ใหม่ๆ จากอ.จันทวรรณ  รวมทั้งเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ของ blog กับ social network มากยิ่งขึ้นมาก (ครั้งนี้ อ.จันทวรรณเน้นเรื่องนี้มาก)

3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาด

 • ไม่เห็นวิธีการเก็บคลังความรู้ จากการบรรยายของ ดร.ปรอง (มีเรื่องนี้เพียง 1 slide)
 • ไม่เห็นกิจกรรมระดมสมองในกลุ่ม เพราะ เขาทำกันมาก่อนเรียบร้อยแล้ว

4. ข้อเสนอแนะ

 • ควรมีการประชุมคุณ "ฟา" เพื่อให้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน (มีการพูดคุยคร่าวๆ เพียงครั้งเดียวในการประชุมกรรมการ KM) 
 • ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยังไม่แน่ใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกลุ่มย่อยมากนัก ควรมีเอกสาร (หรือเพียงข้อความ) ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมกลุ่ม
  ควรมีความพร้อมด้าน แสง เสียง และอุปกรณ์การนำเสนอในห้องประชุมใหญ่ มากกว่านี้ และ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการบรรยาย ผู้รับผิดชอบ ควรรีบแก้ไขโดยทันที