งานสารสนเทศสถาบันบำราศนราดูรได้พัฒนาโปรแกรมการจ่ายยาผู้ป่วยในให้เป็นไปตามมาตรฐานของ HA คือพยาบาลไม่ต้องลอกรายการยาตามคำสั่งแพทย์  เภสัชกรเห็นคำสั่งแพทย์โดยตรง  และมีการ cross-check  กันระหว่างพยาบาลและเภสัชกร  โดยได้ทดลองทำใน Ward  7/6  หลักการคือ  ward ส่งคำสั่งแพทย์ไปให้เภสัชกรทาง Scanner  ผ่านระบบ LAN เภสัชกรจัดยามาให้ Ward  ยาเม็ดจัด 3 วัน ยาฉีดจัด 2 วัน โดยพยาบาลไม่ต้องเขียนใบเบิกยา  เมื่อ เภสัชกร Key รายการยาใน คอมพิวเตอร์ พิมพ์สติคเกอร์ยา จัดยามาให้ ward พร้อมพิมพืรายการที่จัดมาให้ด้วย  ส่วนทางward  เมื่อเภสัชกร Key รายการยาใน คอมพิวเตอร์ แล้ว พยาบาลก็สามารถพิมพ์ตารางการให้ยาออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการจ่ายให้ผู้ป่วยได้เลย  วันนี้ดิฉันได้ทดลองระบบทั้งหมด  คือให้มีการพิมพ์ตารางการให้ยาทางตึกด้วย  ปรากฏว่า  ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข้บ้าง  คื่อ  ห้องจ่ายยา จะยืนยันรายการยาเวลา 16.00 น. (ถ้าไม่ยืนยัน Ward ไม่สามารถพิมพ์ตารางการให้ยาได้) เลยบอกกับน้องเภสัช ว่า  พี่รอถึง 16.00 น.ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะผู้ป่วยต้องให้ยาเลย ช่วยแก้ไขให้ด้วย 

        ถ้าลงระบบครบสมบูรณ์ทุก ward แล้วคงจะช่วยลด Medication  error ไปได้มากทีเดียวค่ะ