ความเห็น 29566

Knowledge sharing day ครั้งที่ 5 คณะแพทย์ฯ มอ.

จุฑารัตน์
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังด้วย  ติดใจคำบอกเล่าของ ดร.ปรองอยู่ตอนหนึ่งคือ การเข้าพักที่โรงแรมของ ดร.ปรอง โดยมีการย้ายเตียงในห้อง จากเตียงกลางห้องไปอยู่ที่กระจกริมห้อง เพื่อมองวิวด้านนอกแทน วันต่อมาเตียงที่ห้อง ดร.ปรองพักก็จะอยู่ที่กระจกริมห้อง เพราะแม่บ้านเห็นและบันทึกความต้องการของลูกค้าในประวัติของโรงแรม จึงนำความสำคัญของแม่บ้านโรงแรมไปใช้กับพนักงานช่วยการพยาบาล แม่บ้าน ของกลุ่มหอผู้ป่วยพิเศษด้วย เพิ่งใช้ได้กับน้องกลุ่มหนึ่ง ยังไม่ทั่วถึง