26เมษา 49

     วันนี้เรามีการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมตัวเลือกสิ่งที่คิดว่าดีมาให้สคส.ดูและจะมาบันทึกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้     หนูเล็กศุภลักษณ์เป็นหัวหน้าห้องผ่าตัดได้เสนอเรื่องMorning   talk ที่มีการคุยกันกับทีมงานห้องผ่าตัดทุกวันตอนเช้า    ก่อนคุยมีการทำสมาธิ    หลังจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหา  อุปสรรค และสถานการณ์ปัจจุบัน    มีการพัฒนาโครงการดีๆมากมายทำให้ผู้ป่วยฟื้นเร็วขึ้น    มีการบันทึกการผ่าตัดให้ผู้อื่นศึกษา   การทำvedeoและCD    จะเห็นว่ามีทั้งการสร้างความรู้    แบ่งปันความรู้ การเก็บความรู้    ขณะเสนอผลงานคุณเยาวรัตน์ซึ่งเป็นรองฝ่ายการพยาบาลมองดูด้วยสายตาชื่นชม   หนูเล็กเรียนจบปริญญาโททางด้านโรคติดเชื้อ   ผู้อำนวยการเคยให้ท่านอธิบดี ดำรงค์   บุญยืนส่งไปเรียนที่HARVARD  3เดือนทำให้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

ดิฉันขอชื่นชมพยาบาลหัวหน้างานที่รู้จักพัฒนางานอย่างหนูเล็ก       เรามีหัวหน้างานแบบนี้มากเช่นกลุ่มงานพยาธิทั้งสามงาน   ไม่ว่าจะAccredit   กี่ครั้งเราก็น่าจะผ่าน         ดิฉันรอหนูเล็กเขียนBlog และเล่าเรื่องดีๆให้พวกเราฟังอยู่ค่ะ    ใส่ในintranetก็ได้ค่ะจะได้อ่านกันทุกคน(หากมีเวลา)