กลุ่มการพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่ใช้ยาต้านไวรัสเสนอว่า    การดูแลผู้ป่วยในยุคที่ยาต้านไวรัสได้จากรัฐฟรีและให้อยู่ในโครงการ30บาท     ปัญหาจากการกินยานานๆคือผู้ป่วยบางส่วนเริ่มท้อแท้    บางคนเกิดปัญหาไขมันผิดปกติ    ทางกลุ่มการพยาบาลเชิญผู้ป่วยจากชมรมแสงเทียนมาให้ความรู้ทุกวันจันทร์     หัวหน้าชมรม(คุณหนู)สามารถเล่าเรื่องปัญหาสุขภาพ   ปัญหาการย้ายสิทธิของผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ30บาท    การเกิดผลกระทบจากยาเช่นเบาหวาน  ไขมันผิดปกติ   ทั้งหมดเป็นส่วนที่จะต้องเตรียมผู้ป่วยเพื่อลดปัญหาการดื้อยา   การกินยาให้ถูกต้อง   ทางทีมได้เชิญคุณแดงจากโครงการประกันสังคมมาฟังเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปเกี่ยวกับระบบประกันสูขภาพของผู้ป่วย      ขณะนี้เราเจอปัญหาของระบบ30บาทว่าไม่มีคนรักษา  ขาดยา   ไม่อยากกลับเพราะกลัวคนรู้    คงต้องช่วยกันแก้ปัญหาอีกนานค่ะ