การส่งงานแนะนำตนเองในรูปแบบfrashที่ทำมามีขนาดใหญ่เกินไปที่จะup load ขึ้นที่นี่