สืบเนื่องจาก ---> NUKM blog : Who is WhO ? (เกริ่นนำ) และ
                  ---> NUKM blog : Who is WhO ? (1) และ
                  ---> NUKM blog : Who is WhO ? (2) และ
                  ---> NUKM blog : Who is WhO ? (3) และ
                  ---> NUKM blog : Who is WhO ? (4) และ
                  ---> NUKM blog : Who is WhO ? (5) 

รายละเอียดสมาชิกชุมชน NUKM blog คนที่ 151-161 (เรียงตามลำดับการเข้าร่วมชุมชน) ข้อมูลจำนวนบันทึก ณ วันที่ 26 เมษายน 2549 มีดังนี้

     151. กิจกรรมนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : ชื่อแฝง : พิชิต : ชื่อ – สกุล : พิชิต งามวรรณกุล
         สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนบันทึก : 0 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : -
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549

     152. PR.Library : ชื่อแฝง : "คนเขียนข่าว" : ชื่อ – สกุล : สมัทรชา เนียมเรือง
         สังกัด : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนบันทึก : 30 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 26 เมษายน 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549

     153. ฟันทอล์ค ม.นเรศวร : ชื่อแฝง : jutharat : ชื่อ – สกุล : จุฑารัตน์ ฉิมเรือง
         สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนบันทึก : 1 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 30 มีนาคม 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2549

     154. เล่าสู่กันฟัง : ชื่อแฝง : tompor : ชื่อ – สกุล : sasaluck soongyai
         สังกัด : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนบันทึก : 3 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 10 เมษายน 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันพุธที่ 5 เมษายน 2549

     155. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ชื่อแฝง : JJ : ชื่อ – สกุล : จิตเจริญ ไชยาคำ
         สังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนบันทึก : 714 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 26 เมษายน 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันอังคารที่ 11 เมษายน 2549

     156. งานโสตฯของคนเคยโสด : ชื่อแฝง : pheera : ชื่อ – สกุล : พีระ สำเภาเงิน
         สังกัด : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนบันทึก : 2 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 18 เมษายน 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549

     157. จากหน่อไม้เป็นไผ่สูง : ชื่อแฝง : ชาวโมบาย : ชื่อ – สกุล : วิภา เพิ่มผลนิรันดร์
         สังกัด : งานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนบันทึก : 1 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 9 มีนาคม 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันอังคารที่ 18 เมษายน 2549

     158. ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ : ชื่อแฝง : ตรอง : ชื่อ – สกุล : ศิริวรรณ วิชัย
         สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนบันทึก : 0
         บันทึกล่าสุด : -
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549

     159. การประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ชื่อแฝง : - : ชื่อ – สกุล : เอกรินทร์ ชุลีกร
         สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนบันทึก : 1 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 21 เมษายน 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549

     160. สุรัตน์ชัย พรมเท้า :V1 : ชื่อแฝง : nang2005  : ชื่อ – สกุล : สุรัตน์ชัย พรมเท้า
         สังกัด : โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม จำนวนบันทึก : 4 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 21 เมษายน 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2549

     161. เล้าข้าวศึกษา : ชื่อแฝง : Esan-KM : ชื่อ – สกุล : สำรวย เย็นเฉื่อย
         สังกัด : อิสระ (นักบริหารจัดการวัฒนธรรม) จำนวนบันทึก : 32 บันทึก
         บันทึกล่าสุด : 26 เมษายน 2549
         เป็นสมาชิกชุมชน NUKM blog : วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2549

ขอบคุณสำหรับทุกข้อคิดเห็น ทุกข้อชี้แนะ และทุกกำลังใจค่ะ 

สำหรับ blog ที่ 161 เพิ่งเข้าร่วมชุมชน NUKM blog ในวันที่ 26 เมษายน 2549 นี้เอง จึงไม่ได้นำไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในบันทึกเกริ่นนำ ส่วนที่ต้องขอลงบันทึกชุดนี้ติดต่อกัน (ไม่ได้ลงวันละ 1 บันทึก) เพราะเนื่องจากบาง blog มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะ ผู้เขียนได้ลงข้อมูลโดยกำกับ ณ วันที่ ไว้ในทุกบันทึกแล้วค่ะ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 24 - 26 เมษายน 2549)

หากมีข้อมูลผิดพลาด สามารถชี้แจงได้ตลอดเวลา และต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

     RO_NUQA

.