การไปประชุมผู้เลี้ยงผึ้งซึ่ง อ.สมลักษณ์ ชวนผมไปพูดให้ฟังเรื่อง KM นั้น นอกจากไปพูดแล้ว สิ่งที่ผมทำโดยไม่ได้แจ้งให้ อ.สมลักษณ์ ทราบก่อน ก็คือ ผมได้หนีบ ลูกศิษย์ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ซึ่งเค้าสนใจเรื่องการจัดการความรู้  ไปศึกษากระบวนการของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง ด้วย

 
 อ.สมลักษณ์ เล่าให้นิสิตฟัง ถึงกระบวนการก่อเกิดของกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง

       อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลพลอยได้จากการไปประชุมผู้เลี้ยงผึ้งก็คือ อ.สมลักษณ์ ได้ฉายวิดีโอ เรื่อง "เสียงกู่จากครูใหญ่" ซึ่งเป็นวิดีโอ หนังเกาหลี เก่ามากๆ เรื่องหนึ่งที่พูดถึงครูใหญ่นักพัฒนา ได้ไปสร้างศรัธา และความเชื่อมั่นในการพัฒนาตนเองของชาวบ้าน รวมถึงอุดมการณ์หลายๆ อย่าง ซึ่งผมเองเมื่อดูวิดีโอนี้แล้ว ชอบมากๆ และนึกถึงนิสิตที่เรียนกับผม ว่าหากเค้าได้ดูวิดีโอนี้ด้วย เค้าอาจมีแง่คิดและสิ่งที่ได้รับ อะไรมากมาย จึงขออนุญาต อ.สมลักษณ์ นำวิดีโอมาฉายให้นิสิตชม และขอให้นิสิตเขียนสิ่งที่ได้จากการชมวิดีโอนี้ไว้ในบล็อก ซึ่งก็มีข้อคิดที่น่าสนใจจากนิสิตที่ประทับใจผมหลายคน ดังนี้ครับ

 ใคร

 คิดอย่างไร

 จันทิมา อิ๋วสกุล
 •  เชื่อว่าภาพยนต์เรื่องนี้ คงโดนใจใครหลายคน ที่มีจิตวิญญาณของนักพัฒนาอยู่ในตัว ค่ะ
 • สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร ที่นำเสนอสิ่งดีๆ สู่นิสิตเสมอ
 นาทญาขุดปิ่น
 •  ข้าพเจ้าต้องเล่าเรื่อง เจิ้ง  ฟง สี่ ไม่รู้กี่รอบ  จนจำได้เป็นอย่างดี  เรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยอ่านไป  ร้องไห้ไป  จนหนังสือบวมฟูไปด้วยรอยน้ำตา   อ่านครั้งเดียวไม่ได้ เพราะร้องไห้จนน้ำมูกไหล  หายใจไม่ออก.....(โปรดติดตามตอนต่อไป  เพราะเจ้าหน้าที่จะปิดห้องเรียนแล้ว) 
 • ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog) เมื่อ พ. 26 เม.ย. 21:42:46 2006 เขียนว่า:
  • ผมก็รออ่านอยู่เช่นกัน
  • ไม่คิดว่าจะได้เพื่อนแล้ว
 ชรินทร์ทิพย์ ยองชนะ
 •  คุณครูทั้งหลายอย่าลืมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ยิ่งใหญ่ นำไปใช้ในชีวิตด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าบางคราวเราต้องเป็นทั้งครูใหญ่ ครูน้อยและภารโรงก็ตาม  (อยากให้ผ.อ.ได้ดูกันทั่วหน้า)
 จันทนา ขันทะบุตร
 •   ครูใหญ่กับอุดมการณ์ในการบริหารงานของครูใหญ่นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักบริหารในการบริหารงานในโรงเรียน
 ธนิตา ชาติวุฒิ
 •  นอกจากความร่วมมือของผู้บริหารและครูผู้สอน  ส่วนหนึ่งความร่วมมือของชาวบ้าน  ผู้ปกครองนักเรียน  เป็นสิ่งสำคัญ  นอกจากเราไม่ต้องสิ้นเปลืองด้านงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนแล้ว  ยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง  ที่มีต่อโรงเรียน  ทำให้การทำงานราบรื่น
 ประภาภรณ์ ปีอาทิตย์
 •  ในการทำความดีนั้นไม่จำเป็นต้องประกาศให้คนอื่นได้รับรู้ว่าเราทำความดีอะไรบ้าง   แต่ความดีที่เราทำมันจะประกาศตัวมันเอง
   
 
 •  ที่แน่ๆ ไม่รู้ว่าภาพยนตร์นี้มีเสน่ห์อะไร เก่าก็เก่า พระเอกก็แก่ นางเอกก็แก่ แต่ที่แน่ๆ คือสะกดผู้เลี้ยงผึ้ง ซะอยู่หมัด ตั้งใจดูกันอย่างดี ผมว่าวันนี้ วิทยากรอาจไม่โดนใจ แต่วิดีโอม้วนนี้แหละโดนกันไปหลายดอก 555