รายงานสดการประชุม PAR พืชปลอดภัยที่กำแพงเพชร (ภาคเช้า)

ร่วมศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับเกษตรกร

          วันนี้เป็นการประชุมการวิจัย PAR พืชปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักส่งเสริมการเกษตรจำนวน 25 คนจากทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ  , ทีมงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร, เขตฯ 6 , ทีมงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัด และ อ.ศักดา  ทวิชศรี นักวิจัยอิสระ

  • เริ่มภาคเช้า ด้วยการนำเสนอแนวคิดในการทำงานที่จะยกระดับให้มีการนำการวิจัยเข้ามาสู่ในระบบการทำงานปกติ และการนำเสนอแนวคิดการวิจัยชุมชนของจังหวัดน่าน ...ชาวบ้านสามารถทำวิจัยได้ ดังนั้น นักส่งเสริมการเกษตรต้องปรับกระบวนการทำงานใหม่ ร่วมคิด..ร่วมทำ..ร่วมศึกษาและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กันกับเกษตรกร

 

  • บรรยากาศเวลา 9.00 น. ครับ

                                    

  • การนำเสนองานวิจัยชุมชนของเกษตรกรจังหวัดน่าน เพื่อทำความเข้าใจ/ปรับแนวคิดของนักส่งเสริมฯ (ทีมนักวิจัย)

     

  • หลังพัก เริ่มกระบวนการด้วยการเล่าเพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีคุณสายัณห์ และคุณ จือ เก็บข้อมูลอยู่หน้าห้อง โดยใช้เครื่องมือตามความถนัด

         

                                      

  • คุณเชิงชาย  เรือนคำปา จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ได้เล่าถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการในพื้นที่ ขณะนี้ได้ศึกษาข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และลงศึกษาข้อมูลในพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า 1) การสนับสนุนในการประมวลผลข้อมูลควรพร้อมกว่านี้ เพราะต้องรอการประเมินโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ถึง 1 เศษ และต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ฉบับละ 1.50 บาท (จำนวน 1,300 ชุด)  และ 2) ส่วนกลางควรสนับสนุนในการประสานกับ อปท. ด้วยในการจัดเก็บข้อมูล

    

  • คุณสนอง  ขวัญคำ นักส่งเสริมฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ ได้เล่าถึงผลการดำเนินงานในพื้นที่ โดยได้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจคัดเลือกพื้นที่  ส่วนพื้นที่อื่นให้เป็นเครือข่าย

          11.40 น. ลปรร.กันระหว่างนักวิจัยในพื้นที่กับนักวิจัยส่วนกลาง

  • ก่อนการพักรับประทานอาหารกลางวัน การสรุปผลจากการนำเสนอโดย อ.เกษม  ศรีโยทิน จาก เขตฯ 6 และคุณศิริวรรณ  หวังดี

         

  • 11.56 น. คุณสายัณห์ สรุปภาพรวมก่อนรับประทานอาหารกลางวัน

        

     ลิงค์ อ่านบันทึกของภาคบ่าย

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (4)

แทนเท่ ห์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
รวดเร็วทันใจดีจริง  ขอเป็นกําลังใจให้เดินหน้าทํ  ต่อไปนะคะ
วีรยุทธ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
   ขอบพระคุณมากครับ ที่ให้กำลังใจ
บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
  • นอกจากความรวดเร็วในการรายงานที่ใหม่ และสด แล้ว
  • สิ่งที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่ง การใช้แผนที่ความคิดได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยครับ (ขอชื่นชมครับ)
วีรยุทธ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
   ขอขอบพระคุณ คุณบอยมากครับที่ให้ข้อคิดเห็นและให้กำลังใจครับ แผนที่ความคิดลักษณะผสมผสานแบบนี้ คุณอำนวยที่ชื่อสายัณห์เขาถนัดมากครับ เก็บประเด็นได้มากและรวดเร็ว