ท่านคิืดว่าข้อมูลในระบบ GFMIS มีความสมบูรณ์เพียงใดในการจัดทำบัญชีต้นทุน

การจัดทำบัญชีต้นทุน
ท่านคิืดว่าข้อมูลในระบบ GFMIS มีความสมบูรณ์เพียงใดในการจัดทำบัญชีต้นทุน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์ความรู้ด้านการบัญชีต้นทุนความเห็น (6)

ไพบูลย์
IP: xxx.154.169.133
เขียนเมื่อ 

ผมคิดว่าข้อมูลในระบบ GFMIS เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำบัญชีต้นทุน แต่ส่วนราชการยังต้องศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับกิจกรรม ผลผลิต ศูนย์ต้นทุนด้วยครับ

fff
IP: xxx.121.160.61
เขียนเมื่อ 

น่าจะรู้คำตอบอยู่ในใจแล้ว ถ้าเอาแค่เงินงบประมาณก็พอทำเนา แต่ก็ต้องดูโดยรวม ถ้าแยกตามผลผลิตกิจกรรมก็ไม่รู้ว่าเอาเกณฑ์อะไรมาแบ่ง มันไม่ตรงกับของจริง ส่วนใหญ่ก็ระบุไม่ได้ว่าจ่ายเพื่อผลผลิตอะไรแน่ ผลผลิตเดียวหรือหลายผลผลิต แค่เงินเดือนอย่างเดียวก็แบ่งกันยาว ส่วนแรกๆยังไม่เรียบร้อยเลย คงต้องรออีกหลายยก

ศันสนีย์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
ในระบบGFMIS น่าจะกรุ๊ปข้อมูลที่จะต้องใช้ในการคำนวณตามศูนย์ต้นทุนมาให้เลย ไม่น่าจะต้องมารวมยอดโดย excel ข้างนอกอีก โดยเฉพาะยอดงบบุคลากรที่แต่ละส่วนราชการได้ใส่ข้อมูลตามศูนย์ต้นทุนไปแล้ว แต่เวลาจะใช้ในการคำนวณต้นทุนไม่สามารถดึงข้อมูลดังกล่าวมาจากระบบโครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯซึ่งก็เป็นระบบของกรมบัญชีกลางได้ สรก.ต้องมาทำข้อมูลข้างนอกอีกเป็นรายศูนย์ต้นทุน เป็นภาระมากๆๆ เพราะบาง สรก.มีหน่วยงานในสังกัดเป็นร้อยค่ะ
ศันสนีย์
IP: xxx.113.122.254
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความเห็นและสอบถามทางกรมบัญชีกลางว่าเมื่อใดระบบ GFMIS จะพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนได้เสียที เนื่องต้องรายงานต้นทุน 2 ครั้งต่อปี และข้อมูลของหน่วยงานมีจำนวนมาก ทั้งยังต้องนำข้อมูลการเบิกงบบุคลากรที่เบิกไปแล้วโดยโครงการจ่ายตรงเงินเดือนค่าจ้างประจำฯ มาบันทึกใน excel file ซ้ำอีกเสียเวลาซ้ำซ้อน  เนื่องจากเคยบันทึกตามศูนย์ต้นทุนไปแล้วเมื่อครั้งทำโครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ  หากสามารถโอนถ่ายข้อมูลจากโครงการจ่ายตรงเงินเดือนฯ มาได้จะช่วยย่นเวลาในการทำบัญชีต้นทุนได้อีกมาก

ทิพย์
IP: xxx.8.242.18
เขียนเมื่อ 

อยากให้ปรับระบบในการเบิกจ่ายโดยระบุรหัสกิจกรรมย่อย ในการเบิกจ่ายแต่ละตัว ว่าเบิกจ่ายของเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ นอกงบ งบกลาง ฯลฯ ซึ่งส่วนราชการจะต้องทราบว่ากิจกรรมย่อยเหล่านั้นอยู่ในผลผลิตกิจกรรมหลักไหน จะได้กรุปเข้าสู่กิจกรรมหลัก และผลผลิตหลักได้ถูกต้อง และตรงกับความจริง ไม่ต้องมา

แบ่งส่วน หรือปันส่วนซึ่งไม่ตรงจริง ๆ (การปันส่วนเป็นการประมาณการ)

ห้าปีผ่านไป
IP: xxx.130.130.189
เขียนเมื่อ 

ddd