ท่านคิืดว่าข้อมูลในระบบ GFMIS มีความสมบูรณ์เพียงใดในการจัดทำบัญชีต้นทุน ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะค่ะ