ทีมเบาหวาน

ปัญหาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
หลังจากได้ไปร่วมงานตลาดนัดความรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ได้นำกลับมาทำโครงการดูแลใส่ใจ ห่วงใยผู้ป่วยเบาหวานของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้จัดทีมลงไปคัดกรองผู้ป่วยในเรื่อง ความผิดพลาดในการใช้ยา ของผู้ป่วยเบาหวานในคลีนิคเบาหวาน พบว่ามีการใช้ยาผิดพลาดค่อนข้างมาก ส่งต่อข้อมูลให้แพทย์เพื่อปรับการรักษา และให้คำแนะนำผู้ป่วยในเรื่องการดูแลเท้า และการตรวจเท้าให้ผู้ป่วยปัญหาท่พบคือ ผู้ป่วยมีอาชีพทำสวน มักไม่สวมรองเท้าขณะทำสวน และมักจะบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลย เป็นแผลทีไรหายเร็วทุกที ให้คำแนะนำไปผู้ป่วยคงนำไปปฏิบัติได้ไม่มากเท่าที่ควร ในเรื่องการควบคุมอาหาร มีตัวแปรที่สำคัญคือ ผลไม้ตามฤดูกาล เพราะเป็นพื้นท่ท่มีผลไม้หลากหลาย โภชนากรให้ความรู้เรื่องอาหารแลกเปลี่ยน จัดอาหารมาให้ดู ผู้ป่วยสนใจพอสมควร จะบอกในทีมเสมอว่า ไม่ให้ห้าม หรือต่อว่าผู้ป่วยในเรื่องการควบคุมอาหาร และการใช้ยาผิด ให้ผู้ป่วยเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่างๆเอง ส่วนมากเมื่อถามว่าระดับนำตาลวันนี้เป็นอย่างไร ผู้ป่วยจะบอกได้ว่าดี หรือไม่ดี แบอกภึงสาเหตุได้ว่เกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร ปัญหาในเรื่องการออกกำลังกาย เป็นสิ่งท่จะแก้ไขได้ยากเพราะผู้ป่วยมักบอกว่าไม่มีเวลา ทำงานก็หนักมากแล้ว มีคนบอกว่าทำงานนี้จะได้ผลอะไรเพราะผู้ป่วยส่วนมากดื้อ แต่จะพยายามต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Damnernความเห็น (0)