เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา  ได้อ่านหนังสือ "อ่านคึกฤทธิ์"  ของ คุณอัศศิริ  ธรรมโชติ  ซึ่งเป็นผลงานการเขียนโดยการรวบรวม ย่อและย่อยจากผลงานของอาจารย์หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมช  ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า  ไม่ว่าจะเป็นนิยาย  เรื่องสั้น  บทความ  หรืองานเขียนอื่นๆ ที่ต่างกรรมต่างวาระ   มารวบรวมให้ได้อ่านกัน
          ผู้เขียนประทับใจมาก  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบ้านการเมือง  ซึ่งบางเรื่องบางเหตุการณ์  อ.คึกฤทธิ์  ได้เขียนแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ  และที่น่าสนใจกว่านั้น คือ  บางเรื่องบางเหตุการณ์ช่างสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองของไทยเราในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง  หากตัดเรื่องของกาลเวลาออกไป  จะรู้สึกเหมือนกับว่า  อ.คึกฤทธิ์  ได้แสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์บ้านเมือง ณ  ปัจจุบันจริงๆ

           นั่นแสดงว่า  ผลงานของ อ.คึกฤทธิ์  อยู่เหนือกาลเวลาและเป็นงานอมตะอย่างแท้จริง  และนั่นเท่ากับทำให้ผู้เขียนเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่า  การเมืองและประชาธิปไตยของไทยพัฒนาไปแล้วจริงหรือไม่  หรือยังเป็นวังวนวงเวียนอยู่ในอ่างเช่นเดิมเหมือนเมื่อ 50-60  ปีที่ผ่านมา
          ลองไปหาอ่านกันดูนะค่ะ