เตรียมตัวลงพื้นที่รอบสอง

จากการประชุมนอกรอบกับหัวหน้า หนูเคเอ็ม ต้องลงพื้นที่เพื่อหารือกับทีมวิจัย นักวิจัยชุมชน แกนหลัก ในประเด็นต่อไปนี้

  1. การจัดทำเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์

  2. การทำหนังสือ 5 เรื่อง

  3. การประชุมเครือข่าย 5 พื้นที่

เมื่อได้รับภาระกิจดังกล่าว หนูเคเอ็ม ก็ต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะลงพื้นที่ก็คือ จะต้องทำการบ้านเป็นการใหญ่ โดยการอ่านหนังสือเพื่อที่เราจะได้รู้ความเป็นไปของแต่ละพื้นที่ว่าตอนนี้เขาดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เพราะเมื่อเราลงไปในพื้นที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการที่เขาจะต้องอธิบายให้เราทราบ จะทำให้การทำงานลื่นไหลไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องหยุดชะงัก

นี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หนูเคเอ็มห่างหายจากการเขียนบล๊อคเพราะว่าต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองอยู่คะ แต่ก็ได้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวในบล็อคอยู่เป็นระยะ ๆ นะคะไม่ได้ละทิ้งไปเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)